qc-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Qc-dev] מרגיז שהתוצאות עלובות!!!


From: =?iso-8859-8?Q?=EC=E0_=E4=E5=EC=EA??=
Subject: [Qc-dev] מרגיז שהתוצאות עלובות!!!
Date: Sat, 08 Dec 2007 04:16:14 +0200

שיווק! שנותן תוצאות!!

שיווק הוא המפתח להישרדות של כל עסק, אם חשוב לך לדעת את הסודות של המקצוענים הזדרז להרשם להרצאה בנושא "שיווק שנותן תוצאות"

ההרצאה תועבר על ידי מר אלעד הדר ותעסוק בנושאים הבאים:

 מהם הגורמים הנסתרים שמכשילים את הקידום של החברה שלך.

 שני העקרונות שמייצרים פרסום מוצלח שמספק תוצאות!

איך לקבל "תמורה בעד האגרה".

 איך ליצור שיווק שפונה לרגש ולא להיגיון.

 בונוס - גלה היכן נמצא מכרה הזהב בחברה  שלך.

אלעד הדר - מנכ"ל חברת הייעוץ "סקסס", יו"ר ארגון הייעוץ הבינלאומי "ווייז" בישראל, יועץ בכיר בעל הסמכה בינלאומית שהכשיר בהצלחה מאות מנהלים, בנה ושיפר מאות עסקים וחברות בישראל.

  הסמינר יתקיים  "בבית ציוני אמריקה-  תל אביב"" 
                  

                    ההרצאה ללא תשלום! וללא התחיבות!  

בעל/ת עסק או מנכ"לית המעונינים לקבל פרטים נוספים ולהרשם להרצאה

לחץ כאן

 להסרה מרשימת התפוצה יש להשיב למייל זה


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]