bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

�𾴵����Ͽͻ�������! �����״����ͣ�ֻҪ���뱾��˾���Ǽ����ϵĿռ��ȿɶ�����20M�ռ䡣��


From: name
Subject: 𾴵Ͽͻ! ״ֻͣҪ뱾˾ǼϵĿռȿɶ20Mռ䡣
Date: Mon, 04 Feb 2002 21:33:03 -0500

×ð¾´µÄÐÂÀÏ¿Í»§£ºÄúºÃ! 
£¨Äêµ×´óÔùËÍ£¬Ö»ÒªÉêÇë±¾¹«Ë¾ÈýÐǼ¶ÒÔÉϵĿռä¼È¿É¶à»ñµÃ20M¿Õ¼ä¡££©
  
  ÎÒÃǹ«Ë¾µÄÆóÒµÓÊÏä½üÆÚÒÑÉý¼¶µ½ Imail 7.04°æ±¾£¬ÈçÄúÔÚʹÓÃÖз¢ÏÖÓÐ
Èκβ»±ãÇëºÍÎÒÃÇÁªÏµ£¬Êý×ÖÒýÇ潫ÒÔ×î¿ìµÄËٶȸøÄú½â¾öÎÊÌ⡣ͬʱ,ÎÒÃǽ«
Ò»Èç¼ÌÍù¸øÄúÌṩ×îÓÅÖʵķþÎñºÍ×îÓŻݵļ۸ñ£º

    ¶þÐǼ¶ÍøÕ¾1£º150Ôª/Äê200M´¿HTML¿Õ¼ä+1¸ö¹ú¼ÊÓòÃû£«100Õ×´ø¿í£¬ 
    ÈýÐǼ¶ÍøÕ¾£º250Ôª/Äê60MaspÍøÕ¾¿Õ¼ä+60Õ×ÆóÒµÓʾÖ+1¸ö¹ú¼ÊÓòÃû 
    ËÄÐǼ¶ÍøÕ¾£º300Ôª/Äê100M ASPÍøÂç¿Õ¼ä+100Õ×ÆóÒµÓʾÖ+1¸ö¹ú¼Ê¶¥¼¶ÓòÃû+10M 
AccessÊý¾Ý¿â 
    ÎåÐǼ¶ÍøÕ¾£º350Ôª/Äê200MASPÍøÕ¾¿Õ¼ä+200Õ×ÆóÒµÓʾÖ+1¸ö¹ú¼ÊÓòÃû+15M 
AccessÊý¾Ý¿â 
   
  ÒÔÉÏÖ»ÊÇÁãÊÛ¼Û¸ñ¡£»¶Ó­Ñ¡¹º£¬Ò²»¶Ó­Äú³ÉΪÎÒÃǵĴúÀíÉÌ!
  
  ÎÒÃÇ»¹Óиü¶àµÄÀñ°üºÍÓŻݼ۸ñ£¬ÏêÇéÇë½ø http://www.oydns.com
            
                ÏÃÃÅÊý×ÖÒýÇæÍøÂç¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾


---------------------------------------------------------------
·ÐµãȺ·¢Óʼþ,À´×ÔÈí¼þ¹¤³Ìר¼ÒÍø(http://www.21cmm.com)

½øCMMÍøУ(http://www.21cmm.com)£¬³ÉÏîÄ¿¹ÜÀíר¼Òreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]