bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ʱ������JSP PHP��������ȫ�������ɹ���֧�����߰汾����������֧�֣����١��ȶ����ǽ����


From: windy
Subject: ʱJSP PHPȫɹ֧߰汾֧֣١ȶǽҵվѡ
Date: Mon, 24 Jun 2002 02:57:14 -1600

ʱ´´ÍøÂçJSP PHPÐéÄâÖ÷»úÈ«ÃæÉý¼¶³É¹¦£¬Ö§³Ö×î¸ß°æ±¾£¬¸øÓè¸ü¶àÖ§³Ö£¬¸ßËÙ¡¢Îȶ¨£¡Êǽ¨Á¢ÆóÒµ¡¢
¸öÈËÍøÕ¾µÄ×î¼ÑÑ¡Ôñ£¡
Ö§³ÖJSP (+Javamail1.2) ¶ÀÁ¢CGI-BIN :
300Ôª/Äê=50M¿Õ¼ä£«100MÓÊÏä
1000Ôª/Äê=100M¿Õ¼ä£«300MÓÊÏ䣫MYSQL(15M)
1800Ôª/Äê=250M¿Õ¼ä£«800MÓÊÏ䣫MYSQL JDBC(50M)
2300Ôª/Äê=250M¿Õ¼ä£«800MÓÊÏ䣫SQLSERVER 2000(50M)
4300Ôª/Äê=3G¿Õ¼ä£«2000MÓÊÏ䣫MYSQL(¿Õ¼ä²»ÏÞ)£«Ö§³Ö¶àWEB-CONTEXT
Ö§³ÖManager¡¢ÍøÕ¾ÖØÆð¡¢Ôö¼ÓеÄweb applicationµÈµÈËùÓи߼¶¹¦ÄÜ

Ö§³ÖPHP4(´ø1.2¼ÓËÙÆ÷) ¶ÀÁ¢CGI-BIN :
300Ôª/Äê=100M¿Õ¼ä£«100MÓÊÏä
800Ôª/Äê=150M¿Õ¼ä£«300MÓÊÏ䣫MYSQL(15M)
1300Ôª/Äê=250M¿Õ¼ä£«800MÓÊÏ䣫MYSQL(50M)
2300Ôª/Äê=250M¿Õ¼ä£«800MÓÊÏ䣫SQLSERVER 2000(50M)
3800Ôª/Äê=3G¿Õ¼ä£«1500MÓÊÏ䣫MYSQL(¿Õ¼ä²»ÏÞ)
4500Ôª/Äê=3G¿Õ¼ä£«2000MÓÊÏ䣫SQL SERVER 2000(¿Õ¼ä²»ÏÞ)£«Ö§³Ö¶àWEB-CONTEXT
Ö§³ÖManager¡¢ÍøÕ¾ÖØÆð¡¢Ôö¼ÓеÄweb applicationµÈµÈËùÓи߼¶¹¦ÄÜ

Ãâ·ÑÊÔÓã¬ÂúÒâºóÔÙ½»·Ñ£¡ÎÒÃÇ»¹±£Ö¤ÊÔÓõĿռäÓëʹÓõĿռä¾ø¶ÔÊÇͬһƷÖÊ!
»¶Ó­Äã·ÃÎÊ£ºhttp://www.now.net.cnreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]