bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

S u l t a n a h m e t


From: Hotel Ibrahim Pasha
Subject: S u l t a n a h m e t
Date: Fri, 26 Dec 2003 08:24:55 -0500

 
Ý B R A H I M   P A Þ A  O T E L Ý ' N D E  K I Þ  K A Ç A M A 
Ð I
 
Sultanahmet'te, Ýstanbul'un en güzel butik otellerinden Ýbrahim Paþa Oteli'nde 
bir hafta sonu geçirmek ister misiniz? Bunu kolaylaþtýrmak için Mart ayý sonuna 
kadar sürecek bir kampanya baþlattýk: 
 
Euro cinsinde olan fiyatlarýmýzý deðiþtirmeden Türk Lirasýna çevirdik. 
 
Bugünden 25 Mart 2004 tarihine kadar iki kiþilik odamýz haftanýn her günü 70 
Euro yerine 70 milyon TL ( tek kiþilik oda 60 m., deluxe oda 110 m. TL ) Bu 
fiyatlara konaklama, çok zengin bir açýk büfe kahvaltý (hafta içi 7-11, hafta 
sonlarý 7-13 saatleri arasýnda) ve KDV dahildir. Ayrýca otelimizin þömineli 
lobisinde konuklarýmýz için gün boyunca ücretsiz çay ve kahve servisimiz 
vardýr. 
 
Sultanahmet bölgesi haftasonlarý yürüyüþ yapmak için ideal, trafik yok denecek 
kadar az, ortalýk bomboþ. Akþam yemeði için Balýkçý Sabahattin veya Kumkapý 
restoranlarý otelimizden yürüyerek 5 dakika mesafede. 
 
Rezervasyon için telefonumuz: 0212-518 0394.
 
Ýbrahim Paþa hakkýnda fazla bilgi almak için internet sitemizi ziyaret 
edebilirsiniz (linki týklayýnýz): http://www.ibrahimpasha.com/tr.index.htm
 
 

 
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]