bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Dong hanh cung Thuong hieu Viet


From: Nhom Dong Hanh
Subject: Dong hanh cung Thuong hieu Viet
Date: Mon, 27 Feb 2006 16:46:16 +0700


 Đồng hành cùng Thương hiệu Việt
Các doanh nghiệp Việt nam đang đứng trước thềm thách thức cạnh tranh khốc liệt của xu thế hội nhập kinh tế. Một trong những vũ khí cạnh tranh quan trọng hàng đầu chính là THƯƠNG HIỆU, đặc biệt nếu như các doanh nghiệp Việt nam thúc đẩy mạnh mẽ và khai thác lợi thế cạnh tranh này ngay trên “sân nhà” - thị trường Việt, khách hàng Việt. Là những người Việt nam với sức sáng tạo và với tinh thần của người Việt, chúng tôi - nhóm các chuyên gia, cá nhân có kinh nghiệm trong ngành tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu - thực hiện chương trình hỗ trợ trực tuyến miễn phí về các hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp Việt nam.
 
Bạn là Doanh nghiệp Việt nam (đề nghị chứng minh bằng Giấy phép đăng ký kinh doanh qua fax hoặc email), bạn gặp khó khăn, khúc mắc hay bất cứ vấn đề gì liên quan đến các hoạt động phục vụ thương hiệu, hoạch định ngân sách cho thương hiệu hay chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu.... Hãy liên lạc ngay với chúng tôi qua khu vực tư vấn của website này. Sau khi nhận được sự chứng minh tư cách doanh nghiệp/doanh nhân, chúng tôi sẽ xếp lịch hỗ trợ và liên lạc ngay với bạn, nếu vấn đề của bạn cần hỗ trợ thực hiện hoặc giải quyết chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ chuyển vấn đề của bạn tới các chuyên gia phù hợp hơn hoặc xúc tiến tư vấn trực tiếp.  
Mời bạn ghé thăm trang www.donghanh.biz với đầy đủ các chuyên mục như Tư vấn xây dựng thương hiệu trực tuyến, thư viện tham khảo các kiến thức chuyên về thương hiệu, Thương hiệu Việt, Đối tác của Đồng hành...
Mong bạn góp phần quảng bá website: www.donghanh.biz. Rất xin lỗi nếu mail này làm phiền bạn.

Thân ái!
Đồng hành cùng Thương hiệu Việt.
 

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]