bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Quang cao hieu qua!


From: Marketing Department
Subject: Quang cao hieu qua!
Date: Tue, 7 Mar 2006 14:16:16 +0700

Chao quy khach hang!
 
Hien nay toi so dang so huu nhieu phan mem gui email va khoang 1.5 trieu dia chi email.
Cac dia chi email nay da duoc phan loai theo khu vuc, nuoc va theo loai cong ty.
 
Chuong trinh gui mail cua toi co the thuc hien gui mail cuc nhanh.
 
Neu ban co nhu cau xin lien he dia chi email address@hidden hoac dien thoai 0983 236 478
 
Chi phi rat mem chi can 300.000VND ban se duoc cai dat phan mem va huong dan
su dung trong pham vi Tp. Ho Chi Minh
cung voi mot list email 1.5 trieu dia chi da duoc phan loai.
 
Truong hop o cac tinh xa minh co the gui phan mem va gui huong dan su dung sau do chuyen khoan de thanh toan voi gia cung chi 300.000VND.
 
Hay nhanh len day la co hoi de Doanh nghiep cua ban quang ba san pham va dich vu voi chi phi thap. Cung luc hang trieu
nguoi su dung email biet den san pham va dich vu cua ban.
 
Hay goi 0983 236 478 hoac chat online theo nick address@hidden de duoc tra loi moi thac mac ve phan mem va
mail list, hay bat cu thong tin nao.
 
Tran thanh cam on
 
Thanh that xin loi neu email nay lam phien ban.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]