bug-gnu-pspp
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

PSPP-BUG: PSPP bug report - .ods import failure


From: Kranzberg, Pawel
Subject: PSPP-BUG: PSPP bug report - .ods import failure
Date: Wed, 24 Jun 2015 10:51:30 +0000

Hello,

When I run PSPPIRE 0.8.5-g2d71ac on Win 7 64-bit and try to import data in the OpenDocument Spreadsheet format (with only 1 sheet per .ods file), I only get an error pop-up from MinGW Runtime Assertion with the following text:

 

Assertion failed!

 

Program: C:\Users\pkranzberg\PSPP\bin\psppire.exe

File: src/data/ods-reader.c, Line 208

 

_expression_: n < s-> n_sheets

 

Please have a look at it.

 

Kind regards,

Pawel

 

Paweł Kranzberg, PMP

Manager, Management Consulting

Financial Services Industry | Data & Analytics

 

KPMG Advisory

Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością sp.k.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

 

Tel.                +48 (22) 528 11 00

                      +48 (22) 528 16 93

Fax                +48 (22) 528 10 09

Mobile           +48 790 029 809

 

address@hidden

 

www.kpmg.pl

 

--------------------
The information in this email is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. When addressed to our client, any opinion or advice contained in this email are subject to the terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter.
KPMG Advisory Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.k. registered at the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Business Register under number 0000285070. Registered office address: ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa, Tax Identification Number: 527-25-48-878, Statistical Number: 141054713.
--------------------
Tresc tej wiadomosci jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorca moze byc jedynie jej adresat z wylaczeniem dostepu osób trzecich. Jezeli nie jestes adresatem niniejszej wiadomosci, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne dzialanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i moze byc karalne. Jezeli wiadomosc ta jest adresowana do naszych Klientów, jakakolwiek opinia lub porada w niej zawarta podlega warunkom wyrazonym w odpowiedniej umowie o swiadczenie uslug na rzecz Klienta przez KPMG.
KPMG Advisory Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.k. z siedziba w Warszawie 00-867 przy ul. Chlodnej 51, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000285070, NIP: 527-25-48-878, REGON: 141054713.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]