bug-gnu-radius
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Bug-gnu-radius] Wykryto wirusa w Twoim mailu!: Re: My details


From: Skaner Antyvirusowy Alma Internet S.A.
Subject: [Bug-gnu-radius] Wykryto wirusa w Twoim mailu!: Re: My details
Date: 20 Mar 2004 08:23:40 -0000

UWAGA!

Wiadomość zawierająca wymienione poniżej atrybuty nie została
dostarczona, ponieważ zawiera zainfekowany obiekt.

Nadawca  : address@hidden
Odbiorca : address@hidden
Temat    : Re: My details
Mail ID  :[unknown-id]

Aby otrzymać więcej informacji należy zwrócić się pod adres
<address@hidden>, załączając wymienioną powyżej nazwę.

-----

Dear User,

the message with following attributes has not been delivered,
because contains an infected object.

Sender   : address@hidden
Recipent : address@hidden
Subject  : Re: My details
Mail ID  :[unknown-id]

In order to receive more informations, please send request to 
<address@hidden>, referring to the archive record.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]