bug-gnu-radius
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Bug-gnu-radius] Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку - IAS, GAA


From: DMC
Subject: [Bug-gnu-radius] Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку - IAS, GAAP
Date: Wed, 12 May 2004 07:49:40 -0400

Шановнi панове! Запрошуємо Вас вiдвiдати форум 17-19 травня у м.Київ:
    Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку - IAS, GAAP

У програмi:
    1. Реєстрацiя господарських операцiй.
    2. Пробний баланс.
    3. Прибуток i трансформацiйнi записи. 
    4. Завершення облiкового циклу. 
    5. Баланс. 
    6. Звiтнiсть у форматi IAS, GAAP. 
    7. Порiвняння мiжнародних i українських стандартiв. 
Особливостi нашого курсу:
    Ми надаємо РОЗГОРНУТУ ЗАДАЧУ iз складання звiтностi в стандартi IAS i 
GAAP: складання балансу, звiту про обiг грошових коштiв, звiту про прибутки i 
збитки, звiту про обiг капiталу. Задача складається, починаючи вiд первинних 
проводок, пробного балансу. Даються приклади облiку iнвестицiй, амортизацiї i 
ремонту основних фондiв. 
    По закiнченнi слухачi отримують СЕРТИФiКАТ . 

Лектори: 
    Керiвнi працiвники ДПАУ, розробники нових нормативних актiв з податку 
на доходи фiзичних осiб. 
    Юристи-практики, автори книг, статей i навчальних курсiв.

Вартiсть участi в засiданнi: 699.00 грн. (без урахування ПДВ) 

У вартiсть входить:
    - iнформацiйно-консультацiйне обслуговування;
    - ексклюзивний матерiал;
    - кава-брейки та фуршет.

При одночаснiй оплатi за двох i бiльше учасникiв - знижка 10% за кожного 
учасника. 
 
ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦIЯ ОБОВ'ЯЗКОВА
за телефоном: (044) 490-37-5l (багатоканальний), 237-29-l8

-- 
З повагою, керiвник проекту Бенько Наталя,
Iнформацiйне агентство Український Центр Директ-Мейл (DMC).
спiльно з Фiнансовим Клубом України,
м.Київ, вул. Червоноармiйська, 3
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]