equinox-general
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Equinox-general] handicap


From: Susanna Mcfadden
Subject: [Equinox-general] handicap
Date: Wed, 18 Oct 2006 13:59:37 +0200
User-agent: Thunderbird 0.5 (Windows/20040207)


De verwachtingen van consumenten worden nu vaak niet waargemaakt door lange wachttijden, trage doorverbindingen, geen alternatieven bij afwezigheid, ondeskundige medewerkers en te laat terugbellen. Wat tot een significant positievere houding leidt, is de beller vooraf expliciet uitleggen waarom een IVR wordt ingezet.
Je moet de actie niet bij de beller leggen, maar bij de organisatie: wanneer kunnen wij u terugbellen? Het gebruik is echter zeer flexibel: doorschakelen naar alle mogelijke bestemmingen: nationaal, internationaal, mobiel, vast of VoIP. Het is noodzakelijk dat zeer kritisch naar uw nummerplan wordt gekeken. De verwachtingen van consumenten worden nu vaak niet waargemaakt door lange wachttijden, trage doorverbindingen, geen alternatieven bij afwezigheid, ondeskundige medewerkers en te laat terugbellen. Het gesprek kost de eigenaar in dit geval dus geld. Want het in dienst stellen van het de nieuwe nummerreeks mag nooit ten koste gaan van uw telefonische bereikbaarheid!
Geen gedoe met nieuwe visitekaartjes, geen nieuwe interne telefoonlijsten en nog belangrijker: de klanten weten u als vanouds te vinden! No wires, no controller installstion and no worries about depleting the motorcycle battery. She had a booth there to promote her adventure travel business. Toch bezuinigen veel bedrijven in economisch moeilijke omstandigheden juist op telefonische contacten. Vraag is natuurlijk wel of je bij een hoofdnummer iemand aan de lijn krijgt die je inhoudelijk kan helpen. Met een bedrijfsnummer kan het!
Hoewel grootschalig ingezet, zijn IVR en voicemail nog altijd weinig populair.
She had a booth there to promote her adventure travel business. Meest gehoorde klachten zijn te lange wachttijden en te veel doorverbonden worden waardoor men meerdere keren het verhaal moet vertellen.
Anyway, I struck out here in WI, after doing so well in NY. Hierdoor zal de telefoondesk niet meer fysiek aanwezig zijn in het desbetreffende bedrijf zelf. Je moet de actie niet bij de beller leggen, maar bij de organisatie: wanneer kunnen wij u terugbellen? Smulders: 'Bedrijven moeten hun IVR gaan relateren aan klantverwachtingen. Ook IVR's zijn nog altijd niet populair, meestal door een onduidelijk of onvolledig keuzemenu. Want het in dienst stellen van het de nieuwe nummerreeks mag nooit ten koste gaan van uw telefonische bereikbaarheid!
Niet voor niets onderkennen steeds meer bedrijven het nut van dergelijke nummers.
Anyway, I struck out here in WI, after doing so well in NY. Dat zijn lagere percentages dan voorgaand jaar! Haar doel is het optimaliseren van klantcontacten. Maar bijvoorbeeld ook voor organisaties in de gezondheidszorg, die voorheen alleen regionaal werkten, maar door fusies ineens een veel groter verzorgingsgebied hebben gekregen. Mocht dit niet goed gebeuren dan kan dit grote gevolgen hebben voor de telefonische bereikbaarheid van uw organisatie.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]