fenfire-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ff-cvs] fenfire docs/official/tekes-2004.txt org/fenfir...


From: Tuomas J. Lukka
Subject: [ff-cvs] fenfire docs/official/tekes-2004.txt org/fenfir...
Date: Wed, 22 Oct 2003 05:16:05 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/fenfire
Module name:  fenfire
Branch:     
Changes by:   Tuomas J. Lukka <address@hidden>    03/10/22 05:16:05

Modified files:
    docs/official : tekes-2004.txt 
    org/fenfire/fenpdf/appearance: views.py 
    org/fenfire/spanimages/gl: PoolManager.java 

Log message:
    Sync

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/fenfire/fenfire/docs/official/tekes-2004.txt.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/fenfire/fenfire/org/fenfire/fenpdf/appearance/views.py.diff?tr1=1.26&tr2=1.27&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/fenfire/fenfire/org/fenfire/spanimages/gl/PoolManager.java.diff?tr1=1.14&tr2=1.15&r1=text&r2=text

Patches:
Index: fenfire/docs/official/tekes-2004.txt
diff -u fenfire/docs/official/tekes-2004.txt:1.2 
fenfire/docs/official/tekes-2004.txt:1.3
--- fenfire/docs/official/tekes-2004.txt:1.2  Sat Oct 18 02:06:29 2003
+++ fenfire/docs/official/tekes-2004.txt    Wed Oct 22 05:16:04 2003
@@ -5,9 +5,10 @@
 -----------
 
 Fenfire-projektin yhteydessä kehitetyt teknologiat mahdollistavat
-uudenlaisen lähestymistavan tietokonepohjaiseen yhteistyöhön.
-Tämän projektin tavoitteena on toteuttaa muutamia osia tästä
-visiosta.
+uudenlaisen lähestymistavan vapaamuotoisempaan
+tietokonepohjaiseen yhteistyöhön.
+Tämän projektin tavoitteena on toteuttaa konkreettinen 
+prototyyppi tästä visiosta.
 
 
 Taustaa
@@ -15,7 +16,51 @@
 
 1) Storm
 
-2) Alph
+Storm on projektissamme kehitetty uudenlainen tiedon varastointimalli
+[Fallenstein et al. 2003].
+Muuttuvien hakemistojen ja tiedostojen sijaan stormin peruskäsitteenä 
+on *blokki*: muuttumaton bittijono, jolla on ikuinen tunniste 
+(kryptografinen hash-funktio).
+
+Tiedon tunnisteen käyttäminen sen löytämiseen (content
+addressing) tekee tietoverkossa toimimisen helpommaksi: 
+sen sijaan että samannimisestä tekstitiedostosta on usealla
+eri tietokoneella erilaisia, hieman muokattuja versioita
+samalla nimellä, voidaan olla varmoja että tietyllä id:llä
+tiedon hakeminen tuottaa aina täsmälleen saman tiedoston.
+
+Tämän perusmallin päälle, pelkästään pysyviä blokkeja käyttäen,
+on rakennettu stormin merkittävin
+innovaatio: pointterit, eli "tiedoston" tai muun tieto-olion
+versioiden seuraaminen.
+
+Tämä malli tekee tarpeettomaksi useissa ryhmätyö- tai
+versionhallintasovelluksissa vaaditun keskusserverin, koska
+kaikki ryhmän jäsenet voivat digitaalisin allekirjoituksin
+tietää, mikä "autoritatiivinen" versio jostakin tiedostosta on.
+
+2) Alph - identifioitu teksti 
+
+Alph on ryhmämme rakentama toteutus Xanalogisesta mediamallista[Nelson 1999].
+Tärkeimpiä Alphin sisältämiä innovaatioita Nelsonin esittämän
+perusmallin pohjalta ei ole vielä
+virallisesti julkaistu, osa ensimmäisistä löytyy
+artikkelista [Lukka ja Fallenstein 2002].
+
+...
+
+Yksi tapa ymmärtää tätä tekstimallia on ajatella tietokoneilla
+varastoitavaa ääntä, kuvaa ja videota. Vuosien varrella tietokoneiden
+kapasiteetin kasvaessa äänen sample ratea ja kanavien
+määrää, kuvien resoluutiota ja värien määrää ja videokuvien kokoa
+ja taajuutta on kasvatettu huomattavasti, koska näin on saatu
+varastoitua kyseiset mediat *paremmin*. Teksti on nykyään
+lähestulkoon samanlaista kuin 20 vuotta sitten (siis nimenomaan
+leipäteksti, ei esim. kaavakkeet tai taulukot, joissa XML:n kanssa
+on edistytty huomattavasti). Identifioitu teksti (kuten TIML:ssä)
+lisää "tekstin resoluutiota", ja antaa mahdollisuuksia joita
+ei aiemmin ollut, varastoimalla enemmän tietoa tekstistä.
+
 
 3) Muut
 
@@ -34,7 +79,8 @@
 kokonaisuuden parissa. 
 
 Kokemustemme (hieman hankalammasta kontekstista, käyttäen keskitettyä
-versionhallintajärjestelmää) mukaan luonnollisin työtapa on hyvin joustava: 
välillä
+versionhallintajärjestelmää) mukaan luonnollisin työtapa on hyvin 
+joustava: välillä
 katsotaan joitakin kohtia yhdessä nopeasti, kysytään toiselta, välillä
 kumpikin keskittyy erikseen johonkin kohtaan. Välillä toinen poistuu
 paikalta, ja joku muu ehkä liittyy joukkoon.
@@ -47,8 +93,8 @@
 
 - versioiden yhdistämiseen
 
-on pois yhteistyöstä. Jos tämä työmalli saataisiin toimimaan yksinkertaisesti,
-seurauksena voisi olla huomattava tuottavuuden kasvu.
+on pois yhteistyöstä. Jos tämä työmalli saataisiin toimimaan
+yksinkertaisesti, seurauksena voisi olla huomattava tuottavuuden kasvu.
 
 2) Nykytilanne
 
@@ -63,7 +109,8 @@
 
 3) Miten Fenfire-teknologiat tekevät tämän skenaarion helpommaksi?
 
-Tärkeimmät olemassaolevat Fenfire-teknologiat tässä skenaariossa ovat Storm ja 
Alph.
+Tärkeimmät olemassaolevat Fenfire-teknologiat tässä skenaariossa ovat 
+Storm ja Alph.
 
 Stormin pysyvä blokkimalli helpottaa suuresti *luotettavien* työkalujen
 ohjelmointia yllä mainittua skenaariota varten. Kun tiedon identiteetti
@@ -71,14 +118,19 @@
 ja versioiden välisten erojen seuraaminen helpottuu, koska kunkin
 version historia tallennetaan.
 
-Alph taas on erinomainen pohja työkaluille, joilla versioiden konfliktoivia 
muutoksia
-sovitetaan yhteen. Transcludable Fluid Media -malli antaa mahdollisuuden 
jäljittää
-dokumentin sisällä tapahtuneet uudelleenjärjestelyt (toisin kuin esim. 
normaalit
+Alph taas on erinomainen pohja työkaluille, joilla versioiden 
+konfliktoivia muutoksia
+sovitetaan yhteen. Transcludable Fluid Media -malli antaa 
+mahdollisuuden jäljittää
+dokumentin sisällä tapahtuneet uudelleenjärjestelyt (toisin 
+kuin esim. normaalit
 versioerojennäyttötyökalut, joissa palasen tekstiä siirto mallinnetaan
 poistoksi ja lisäykseksi).
 
-Kumpikaan teknologia ei vielä ratkaise kuvattua skenaariota mutta molemmat 
tekevät
-ratkaisun omalta osaltaan huomattavasti helpommiksi; teknologiat on alunperin
+Kumpikaan teknologia ei vielä ratkaise kuvattua skenaariota 
+täysin, mutta molemmat tekevät
+ratkaisun omalta osaltaan huomattavasti helpommiksi; 
+teknologiat on alunperin
 *suunniteltu* juuri tällaisia skenaarioita silmälläpitäen.
 
 
@@ -94,7 +146,8 @@
 seuraavat tutkimusongelmat:
 
 - RDF-tiedostoijen eri versioiden välisten muutosten esittäminen
- ja yhdisteleminen ja konfliktien esittäminen RDF:ssä sekä käyttöliittymissä
+ ja yhdisteleminen ja konfliktien esittäminen RDF:ssä sekä 
+ käyttöliittymissä
 
 - Storm-pointterien käyttö mergessä
 
@@ -102,4 +155,25 @@
  ilman, että se häiritsee työtä
 
 
+
+
+Viitteet
+--------
+
+[Fallenstein et al. 2003] 
+Benjamin Fallenstein, Tuomas J. Lukka, Hermanni Hyytiälä and Toni Alatalo:
+Storm: Supporting Data Mobility Through Location-indepedent 
+Identifiers. 
+*Proc. Hypertext 2003*
+
+[Lukka ja Fallenstein 2002] 
+Tuomas J. Lukka and Benja Fallenstein: 
+Freenet-like GUIDs for implementing xanalogical hypertext. 
+*Proc. Hypertext 2002*, pp. 194-195.
+
+[Nelson 1999]
+Theodor Holm Nelson:
+Xanalogical structure, needed now more than ever: parallel documents,
+deep links to content, deep versioning, and deep re-use.
+*ACM Computing Surveys*, 31(4es)
 
Index: fenfire/org/fenfire/fenpdf/appearance/views.py
diff -u fenfire/org/fenfire/fenpdf/appearance/views.py:1.26 
fenfire/org/fenfire/fenpdf/appearance/views.py:1.27
--- fenfire/org/fenfire/fenpdf/appearance/views.py:1.26 Sat Oct 18 02:06:30 2003
+++ fenfire/org/fenfire/fenpdf/appearance/views.py   Wed Oct 22 05:16:04 2003
@@ -63,7 +63,7 @@
      self.fenPDF.fen.constgraph,
      vob.util.PrioritizeBackground(
        vob.AbstractUpdateManager.getInstance(),
-        10)
+        0)
      )
    self.functional.addSuperLazyObs(self)
 
@@ -76,10 +76,10 @@
      # "NormalDispatching", 10);
    self.functional.cache(
      # "PageNodeView", 200, 1, 10); # superlazy cache as it *is* slow.
-      "PageNodeView", 100, 1, 4); # superlazy cache as it *is* slow.
+      "PageNodeView", 100, 1, 5.5); # superlazy cache as it *is* slow.
    self.functional.cache(
      # "PageScroll2Layout", 200, 10); # superlazy cache as it *is* slow.
-      "PageScroll2Layout", 100, 1, 4); # superlazy cache as it *is* slow.
+      "PageScroll2Layout", 100, 1, 5.5); # superlazy cache as it *is* 
slow.
 
 
    self.textFunction = self.functional.createFunctionInstance(
Index: fenfire/org/fenfire/spanimages/gl/PoolManager.java
diff -u fenfire/org/fenfire/spanimages/gl/PoolManager.java:1.14 
fenfire/org/fenfire/spanimages/gl/PoolManager.java:1.15
--- fenfire/org/fenfire/spanimages/gl/PoolManager.java:1.14   Sat Oct 18 
02:06:30 2003
+++ fenfire/org/fenfire/spanimages/gl/PoolManager.java Wed Oct 22 05:16:05 2003
@@ -86,8 +86,14 @@
    0, 0, 0, 0, 0, 0
    */
 
+    // Suitable for GF FX 5600, 128MB
+    /* 
    8, 8, 15, 20, 40, 80,
    200, 0, 0, 0, 0, 0
+    */
+
+    4, 4, 12, 18, 30, 60,
+    100, 200, 0, 0, 0, 0
   };
   VirtualTexture[][] slotContents;
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]