fenfire-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

GZigZag and Fenfire (Re: [Fenfire-dev] e pätietoinen kysyy)


From: Tuukka Hastrup
Subject: GZigZag and Fenfire (Re: [Fenfire-dev] e pätietoinen kysyy)
Date: Tue, 15 Mar 2005 20:29:55 +0200 (EET)

Some additional answers about the situation (Benja and Matti should 
correct me):

Pari vastausta lisää tilanteesta:

On Mon, 14 Mar 2005, Mika Laaksonen wrote:

> Tervehdys,
> 
> Sain viimeinkin ladattua Gzigzag ohjelman ja opiskeltua sen
> käyttöliittymän. Valitettavasti en saanut siinä kuitenkaan tekstin
> syöttöä toimimaan, joten en voinut tehdä omia tietorakenteita.

Seems that new Java implementations don't send Tab as Tab anymore :-( I
could change the key binding in GZigZag to Esc, however: I scrolled with
arrow keys down and left to Bindings and Normal mode. I stopped at Esc and
pressed b followed by Right to break the existing binding. I pressed m to
mark red the Esc cell. I went all the way down and right the list to
SWITCHCURSMODE. I pressed b followed by Left to break the existing
connection. Last step was to connect the new binding by pressing Minus and
Left.

This should leave you with a binding in Normal mode for Esc to 
SWITCHCURSMODE to Edit mode.

Näyttäisi että uudet Java-toteutukset eivät enää lähetä Tabia Tabina :-(
Editoinnin GZigZagissa sai kuitenkin vaihdettua Esciin: Liikuin
nuolinäppäimillä alas ja vasemmalle Bindingseihin ja Normal modeen.
Pysähdyin Escin kohdalla ja painoin ensin b:tä ja sitten nuolta oikealle
poistaakseni nykyisen toiminnon. Painoin m:ää merkitäkseni Esc-solun
punaiseksi. Menin listan loppuun ja oikealle SWITCHCURSMODEen. Painoin
ensin b:tä ja sitten nuolta vasemmalle poistaakseni nykyisen näppäimen.
Lopuksi piti vielä yhdistää toiminto näppäimeen painamalla ensin miinusta
ja lopuksi nuolta vasemmalle.

Tämän jälkeen Normal modessa pitäisi Escin olla SWITCHCURSMODE Edit 
modeen.

> Kun haeskelin lisätietoa, hokasin että teillä viimeisin projekti onkin
> Fenfire. 

You can still find ZigZag stuff developed by others, but we've given up on 
GZigZag and Gzz because of trademark and patent issues. Unfortunately 
there isn't a release of Fenfire comparable to GZigZag 0.6 out yet.

ZigZag-juttuja voi vielä löytää muiden kehittäminä, mutta olemme luopuneet 
GZigZagista ja Gzz:sta tavaramerkki- ja patenttisyistä. Valitettavasti 
Fenfirestä ei ole vielä GZigZag 0.6:sta vastaavaa pakettia valmiina.

> No eikun imuroimaan sorsaa ja kääntämään. Enpä saanut
> käännettyä, oli gnu make ja jdk 1.4. Dokumentaatiotakaan ei oikein
> tahtonyt löytyä, joten ajattelin rohkaista itseni ja lähettää meiliä.

We're happy to help with new Fenfire code. I assume you tried to compile 
according to instructions on the web site [1]. If you still want to try, 
you could describe the steps you take and the compiler errors you get.

Autamme mielellämme uuden Fenfire-koodin kanssa. Kokeilithan kääntää 
nettisivuilla olevien ohjeiden mukaisesti [1]. Jos edelleen kiinnostaa, 
voit kertoa miten yritit kääntää ja mitä virheitä kääntäjältä tuli.

[1] http://fenfire.org/doc/devel.html#getting-started

> mutta siinä puurakenne rajoittaa ajatuksen juoksua :) Mind managerissa
> on se hyvä puoli että voi itse vaikuttaa tasossa olevien tietoalkioiden
> paikkaan. Tätä ominaisuutta ei ainakaan kokeilemassani gzigzag versiossa
> ollut.

The unpublished part of Fenfire repository contains both structure and 
spatial views that can be shown at the same time. This allows any item to 
be placed on and moved on several canvases and the structural connections 
can be visible at the same time.

Fenfiren vielä julkaisemattomassa osassa on sekä rakenne- että
tilanäkymiä, jotka voidaan näyttää yhtä aikaa. Tämä mahdollistaa alkion
sijoittamisen ja liikuttelun usealla tasolla, ja rakenteen kytköksiä
voidaan näyttää samalla.

> Voitteko suositella/ onko teillä tarjolla jotain sellaisessa tilassa
> olevaa työkalua(fenfire / gzz / gzigzag / ???), jolta voisin käyttää
> tietojeni hallintaan (sellaista jossa voi luottaa että se ei seuraavanä
> päivänä tuhoa dataani)?

This all being said, I can't suggest anything at the moment for 
information management, as we're afraid of publishing the views before 
we feel safe against a certain patent. On the other hand, the tools aren't 
just there yet even for the developers to use them widely. 

Or what would you say, Benja?

Kuitenkaan, en voi suositella tällä hetkellä mitään tiedonhallintaan, 
koska emme uskalla julkaista näkymiä ennen kuin olemme paremmin turvassa 
eräältä patentilta. Toisaalta työkalut eivät ole aivan siinä tilassakaan, 
että edes kehittäjät voisivat käyttää niitä enempiä.

> Olisiko myös sellainen mahdollista että saisi fenfiren samanlaisena jar
> pakettina kuin gzigzaginkin?

At the moment it looks like Fenfire will be available as a pre-compiled
jar archive soon after the views are published (approximately within a
year, as Matti wrote already). Meanwhile there's other stuff such as RSS
feed reader available in source code.

Tällä hetkellä näyttäisi, että Fenfire tulee saataville myös valmiiksi
käännettynä jar-pakettina kunhan näkymät vain on julkistettu (arviolta
vuoden kuluessa, kuten Matti jo kirjoitti). Sillä välin saatavilla on
lähdekoodina muu kuten RSS-kanavien lukuohjelma.


Tuukka

-- 
-- Trying to catch me? Just follow up my Electric Fingerprints
-- To help you: address@hidden
        http://www.iki.fi/Tuukka.Hastrup/
        IRCNet: tuukkah/Stugge @#pii,#fenfire,#toys
        Jabber ID: address@hidden, ICQ #11321669

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]