flower-general
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[FLOWER-general] Hispanic


From: Mathilda Tucker
Subject: [FLOWER-general] Hispanic
Date: Mon, 9 Oct 2006 18:12:28 +0800
User-agent: Thunderbird 1.5.0.7 (Windows/20060909)


Doorzetten naar uw vaste nummer, naar een mobiel nummer, routeren op basis van Voice over IP, of zelfs naar een internationale bestemming?
" De communicatie wordt steeds complexer.
Net als een telefoniste ter plekke verbindt zij wel of niet door, afhankelijk van de wensen van de betreffende medewerker. Die perceptie is volgens de onderzoekers juist wat betreft groeps- en doorkiesnummers.
Het lijkt tegenstrijdig, maar de specialist is helemaal zeker van zijn zaak. We adviseren meestal om de telefooncentrale van een meetpakket te voorzien. Ook moet iemand worden aangewezen die verantwoordelijk is voor het beleid en die dus voor de directie aanspreekbaar is. Het contact met de gewenste klant legt u deze dagen, want de grote baas neemt zelf de telefoon op.
Dat vraagt een investering, maar het inschakelen van een bureau dat de bereikbaarheid onderzoekt is een stuk duurder.
"Vroeger werden processen in stukjes gehakt en handelde elke medewerker iedere dag hetzelfde stukje af. De kosten voor indienststelling verschillen per operator.
De secretaresse van vandaag maakt gebruik van een taperecorder en een normaal tekstverwerking programma en haar telefoon die ze gebruikt is eigenlijk een modern communicatie centrum.
Ook moet iemand worden aangewezen die verantwoordelijk is voor het beleid en die dus voor de directie aanspreekbaar is. De meesten zijn ook in die periode bereikbaar en werken in enige mate door. Ruim een kwart krijgt daartoe van de werkgever het verzoek.
Van alle kanten komt informatie, maar het wordt steeds moeilijker om alles bij de goede persoon te krijgen", aldus Roode. Net als een telefoniste ter plekke verbindt zij wel of niet door, afhankelijk van de wensen van de betreffende medewerker. Met de indienststelling kunnen ook de eerste problemen zich voordoen.
Bedrijfsprocessen duren nodeloos lang.
Ook de aanbieders, services en klanten zijn constant aan verandering onderhevig door de technologische veranderingen en kansen. Helaas maar wel begrijpelijk is dit niet gratis.
" Over het algemeen zijn de sectoren die al langer bezig zijn met internet hier verder in. Met de indienststelling kunnen ook de eerste problemen zich voordoen.
Wat tot een significant positievere houding leidt, is de beller vooraf expliciet uitleggen waarom een IVR wordt ingezet.
Het is noodzakelijk dat zeer kritisch naar uw nummerplan wordt gekeken. Net als een telefoniste ter plekke verbindt zij wel of niet door, afhankelijk van de wensen van de betreffende medewerker. We adviseren meestal om de telefooncentrale van een meetpakket te voorzien. Daarom moet een helder telefoonbeleid worden geformuleerd, waar de medewerkers nauw bij betrokken worden. Dat zijn lagere percentages dan voorgaand jaar!
Naar verwachting zullen de meeste operators te zijner tijd deze dienst gaan leveren.
De kosten voor indienststelling verschillen per operator. "Zo denk ik dat in de toekomst vaste nummers gekoppeld gaan worden aan mobiele telefoons.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]