gforge-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gforge-commits] gforge/www/include/languages Catalan.tab, 1.7, 1.7.2.1


From: lo-lan-do
Subject: [Gforge-commits] gforge/www/include/languages Catalan.tab, 1.7, 1.7.2.1
Date: Wed, 03 Mar 2004 14:20:21 -0600

Update of /cvsroot/gforge/gforge/www/include/languages
In directory db.perdue.net:/tmp/cvs-serv31214/www/include/languages

Modified Files:
   Tag: Branch_3_1
    Catalan.tab 
Log Message:
Catalan update by Jordi Mallach <address@hidden>.


Index: Catalan.tab
===================================================================
RCS file: /cvsroot/gforge/gforge/www/include/languages/Catalan.tab,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.7.2.1
diff -u -d -r1.7 -r1.7.2.1
--- Catalan.tab 12 Jun 2003 00:32:55 -0000   1.7
+++ Catalan.tab 3 Mar 2004 20:20:19 -0000    1.7.2.1
@@ -7,7 +7,9 @@
 # * http://sourceforge.net
 # *
 # * @version  $Id$
-# * @author Enric Mart­nez
+# * @author Enric Martínez, 2000
+# * @author Evilio del Rio, 2000
+# * @author Jordi Mallach, 2004
 # *
 # */
 # 
@@ -16,24 +18,25 @@
 # 2000-09-23 Enric Mart­nez
 #   * Initial translation
 # 2000-10-16 Evilio del Rio
-#   * Corrections:
-#    Els meus criteris de correcciã s'han basat en els
-#    segìents punts:
-#
-#        . Correciã ortogr fica (catal  central)
-#        . Correciã teminolâgica (programari, etc.)
-#        . Nom©s hi majêscules a la lletra inicial i noms propis.
-#        . D'altres criteris trets de Soft Catal  (utilitzaciã del 
"vos").
+#   * Correccions:
+#   Els meus criteris de correcció s'han basat en els
+#   següents punts:
+#    - Correció ortogràfica (català central)
+#    - Correció teminològica (programari, etc.)
+#    - Només hi majêúcules a la lletra inicial i noms propis.
+#    - D'altres criteris trets de Soft Català (utilització del "vos").
+# 2004-01-07 Jordi Mallach <address@hidden>
+#    - Altres correccions ortogràfiques.
 #
 menu  account_maintenance   Manteniment de compte
-menu  bookmark_page  Página de marcadors
+menu  bookmark_page  Pàgina de marcadors
 home  breaking_down_barriers Trencant les barreres per al desenvolupament de 
codi obert
-menu  change_my_theme Canviar el meu tema
+menu  change_my_theme Canvia el tema
 menu  code_snippet_library  Biblioteca de bocinets de codi
 menu  compile_farm  Granja de compilació
 group developers   Desenvolupadors
 group developer_info Informació del desenvolupador
-menu  discussion_forums    Fòrums de discussiò 
+menu  discussion_forums    Fòrums de discussió 
 menu  documentation  Documentació local
 frs  file_download  Descàrrega
 frs  file_monitor  Monitor
@@ -43,44 +46,45 @@
 group long_bugs    Seguiment d'errors
 group long_cvs    Repositori CVS
 group long_docman   Gestor de documents
-group long_forum    Fòrums públics
-group long_ftp    Espai de FTP anònim
+group long_forum   Fòrums públics
+group long_ftp    Espai d'FTP anònim
 group long_homepage  Pàgina d'inici del projecte
-group long_mail    Llistas de correu
+group long_mail    Llistes de correu
 group long_news    Últimes notícies
-group long_patch   Gestor de pegats
-group long_pm Gestor de tasques
+group long_patch   Gestor de pedaços
+group long_pm     Gestor de tasques
 group long_support  Gestor de suport tècnic
 group long_survey   Enquestes
 group short_bugs   Errades
 group short_cvs    CVS
 group short_docman  Documents
-group short_files   Filesgroup   short_forum   Fòrums
+group short_files   Fitxers
+group short_forum   Fòrums
 group short_homepage Pàgina de inici
 group short_mail   Llistes
 group short_news   Notícies
-group short_patch   Pegats
+group short_patch   Pedaços
 group short_pm    Tasques
 group short_summary  Sumari
 group short_support  Suport tècnic
 group short_survey  Enquestes
 home  highest_ranked_users  Usuaris més actius
-home  about_blurb    GForge és un<B>servei gratuït per a desenvolupadors 
de<A href="http://www.opensource.org";>Codi obert</A></B> oferint fàçil accés 
als millors repositoris CVS, llistes de discussió, seguiment d'errors, taulers 
de anuncis, fòrums, gestió de tasques, hostatge de llocs web, arxius 
permanent de fitxers, còpies de seguretat completes i administració totalment 
basada en web. <BR> &nbsp; <P> <B>Retorn i participació</B> <P> Per poder 
obtenir el màxim de GForge, haureu d'<A 
href="/account/register.php">enregistrar-vos com a usuari del lloc</A>. Això 
us permetrà participar plenament en tot el que tenim per oferir. Podreu, és 
clar, navegar pel lloc sense enregistrar-vos, però no tindreu l'opció de 
participar plenament. <P> &nbsp; <BR> <B>Feu el vostre propi projecte</B> <P> 
<A href="/account/register.php">Enregistreu-vos com a usuari del lloc</A>, <A 
HREF="/account/login.php"entreu </A>amb el vostre usuari i finalment, <A 
HREF="/register/">Doneu d'alta el vostre projecte.</A> <P> Moltes Gràcies... i 
gaudiu del lloc.
-frs  latest_file_releases  Últimes versions dels arxius
+home  about_blurb    GForge és un<B>servei gratuït per a desenvolupadors 
de<A href="http://www.opensource.org";>programari lliure</A></B> oferint fàçil 
accés als millors repositoris CVS, llistes de discussió, seguiment d'errors, 
taulers de anuncis, fòrums, gestió de tasques, hostatge de llocs web, arxius 
permanents de fitxers, còpies de seguretat completes i administració 
totalment basada en web. <BR> &nbsp; <P> <B>Retorn i participació</B> <P> Per 
poder obtenir el màxim de GForge, haureu d'<A 
href="/account/register.php">enregistrar-vos com a usuari del lloc</A>. Això 
us permetrà participar plenament en tot el que tenim per oferir. Podreu, és 
clar, navegar pel lloc sense enregistrar-vos, però no tindreu l'opció de 
participar plenament. <P> &nbsp; <BR> <B>Feu el vostre propi projecte</B> <P> 
<A href="/account/register.php">Enregistreu-vos com a usuari del lloc</A>, <A 
HREF="/account/login.php"entreu </A>amb el vostre usuari i finalment, <A 
HREF="/register/">Doneu d'alta el vostre projecte.</A> <P> Moltes gràcies... i 
gaudiu del lloc.
+frs  latest_file_releases  Últimes versions dels fitxers
 menu  login  Accés via SSL
-menu  logout Sortir
+menu  logout Surt
 home  most_active_this_week  El més actiu aquesta setmana
 menu  my_personal_page    La meva pàgina personal
-menu  new_project   Enregistrar un projecte nou
-menu  new_releases  Noves sortides
+menu  new_project   Enregistra un projecte nou
+menu  new_releases  Nous llançaments
 menu  new_user    Usuari nou via SSL
-menu  other_site_mirrors   Miralls d'altres llocs
+menu  other_site_mirrors   Rèpliques d'altres llocs
 menu  project_admin  Admininstració de projectes
 group project_admins Administradors del projecte
-menu  project_help_wanted   Es necessita ajuda per projectes
+menu  project_help_wanted   Projectes que necessiten ajuda
 menu  project_summary Sumari de projectes
-group public_area   Área pública
-menu  search Cercar
+group public_area   Àrea pública
+menu  search     Cerca
 menu  software_map  Mapa de programari
 home  gforge_statistics    Estadístiques de GForge
 menu  top_projects  Projectes senyers
@@ -88,4 +92,4 @@
 conf  content_encoding    UTF-8
 conf  language_code  ca
 conf  language_id   14
-conf  mail_charset  ISO-8859-3
\ No newline at end of file
+conf  mail_charset  ISO-8859-3

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]