gnewsense-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[gNewSense-users] gnewsense package MSEscan. False positive


From: Johan Andersson
Subject: [gNewSense-users] gnewsense package MSEscan. False positive
Date: Tue, 5 Jul 2016 15:42:06 -0700


After an Microsoft security essentials scan the foloewing where listede as thereats:
D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\d\dbacl\dbacl_1.12.orig.tar.gz
file:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\d\dbacl\dbacl_1.12.orig.tar.gz->(GZip)->dbacl-1.12/src/tests/sample.spam-10->(SCRIPT0000)
 
containerfile:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter-milters\pymilter-milters_0.8.13.orig.tar.gz
containerfile:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter-milters\python-milter-docs_0.8.13-5_all.deb
containerfile:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter\pymilter_0.9.3.orig.tar.gz
containerfile:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter\pymilter_0.9.5.orig.tar.gz
file:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter-milters\pymilter-milters_0.8.13.orig.tar.gz->(GZip)->pymilter-milters-0.8.13/test/honey->(IframeRefI)
file:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter-milters\python-milter-docs_0.8.13-5_all.deb->data.tar.gz->(GZip)->./usr/share/doc/python-milter-docs/examples/honey->(IframeRefI)
file:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter\pymilter_0.9.3.orig.tar.gz->(GZip)->pymilter-0.9.3/test/honey->(IframeRefI)
file:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter\pymilter_0.9.3.orig.tar.gz->(GZip)->pymilter-0.9.3/test/honey.out->(IframeRefI)
file:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter\pymilter_0.9.5.orig.tar.gz->(GZip)->pymilter-0.9.5/test/honey->(IframeRefI)
 
Kategori: Kryphål
 
Beskrivning: Det här programmet är farligt och utnyttjar datorn som det körs på.
 
Rekommenderad åtgärd: Ta bort programvaran omedelbart.
 
Objekt: 
containerfile:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter-milters\pymilter-milters_0.8.13.orig.tar.gz
containerfile:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter-milters\python-milter-docs_0.8.13-5_all.deb
containerfile:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter\pymilter_0.9.3.orig.tar.gz
containerfile:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter\pymilter_0.9.5.orig.tar.gz
file:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter-milters\pymilter-milters_0.8.13.orig.tar.gz->(GZip)->pymilter-milters-0.8.13/test/honey->(IframeRefI)
file:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter-milters\python-milter-docs_0.8.13-5_all.deb->data.tar.gz->(GZip)->./usr/share/doc/python-milter-docs/examples/honey->(IframeRefI)
file:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter\pymilter_0.9.3.orig.tar.gz->(GZip)->pymilter-0.9.3/test/honey->(IframeRefI)
file:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter\pymilter_0.9.3.orig.tar.gz->(GZip)->pymilter-0.9.3/test/honey.out->(IframeRefI)
file:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\p\pymilter\pymilter_0.9.5.orig.tar.gz->(GZip)->pymilter-0.9.5/test/honey->(IframeRefI)
 
Kategori: Trojan
 
Beskrivning: Det här programmet är farligt och kör kommandon från en attackerare.
 
Rekommenderad åtgärd: Ta bort programvaran omedelbart.
 
Objekt: 
containerfile:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\d\dbacl\dbacl_1.12.orig.tar.gz
file:D:\gnewsense\gnewsense-three\gnewsense\pool\main\d\dbacl\dbacl_1.12.orig.tar.gz->(GZip)->dbacl-1.12/src/tests/sample.spam-10->(SCRIPT0000)

_______________________________________________________________
Annons: Handla enkelt och smidigt hos Clas Ohlson


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]