help-gnu-utils
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Zaproszenie na konferencję


From: piotrk
Subject: Zaproszenie na konferencję
Date: Mon, 29 Sep 2003 06:03:52 -0400

Zaproszenie na konferencję 
Bydgoszcz 29.10.2003


Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy serdecznie do udziału w IV Konferencji Naukowej "Systemy i 
technologie informatyczne w gospodarce turystycznej", organizowanej w dniach 
23-24.10.2003 r. przez Wyższą Pomorską Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w 
Bydgoszczy. Tematem konferencji jest "Zastosowanie informatyki w gospodarce 
turystycznej".
 
Jednym z głównych celów konferencji jest również nakreślenie i sprecyzowanie 
kierunku rozwoju systemów i rozwiązań informatycznych dedykowanych dla branży 
turystyczno -hotelarskiej. 

Zapraszamy również do czynnego udziału osoby nie związane z zastosowaniami 
informatyki w turystyce.
 
Wszelkie pytania proszę kierować na piotrk@byd.pl
 
 oficjalna strona konferencji : www.sit.tih.pl
 
Termin zgłaszania referatów to 15.10.2003 

Zapraszamy !!!

Z poważaniem
Piotr Kotlarz
 
Sekretarz IV Konferencji Naukowej 
"Systemy i technologie informatyczne 
w gospodarce turystycznej" 
 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]