invoke-user
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Invoke-user] אל תמחקו ובבקשה העבירו ה לאה - אתם עשויים להציל חיים


From: אלישבע
Subject: [Invoke-user] אל תמחקו ובבקשה העבירו ה לאה - אתם עשויים להציל חיים
Date: Fri, 2 Feb 2007 08:23:00 +0200

מאיה סטודנטית מירושלים בת 23 נמצאת בסכנת חיים

הפצת מכתב זה עשוי להציל את חייה

אנו זקוקים למתנדבים לתרומת  מוח עצם עם עדיפות ליוצאי בוכרה

בדיקת התאמה תעשה באמצעות דגימת רוק

בירושלים

ביום שני ה 5.2    מ-9 בבקר ועד 19 בערב

בעמותת זיכרון מנחם רחוב שחראי פינת ליאו זיסמן

שכונת בית וגן בסמוך לביח שערי צדק

  

בהרצליה פיתוח  ביום שלישי ה 6.2     מ-9 בבקר ועד 20 בערב 

במלון דניאל אולם אפרודיטה קומה ב

 אין צורך בתאום מוקדם

הרוצה להציל נפש בישראל – יגיע לבדיקה

או יעבור זאת לרשימת התפוצה שלו

(אנו מאמינים שאם מצלמה שאבדה הצליחה להגיע לכל עם ישראל - על אחת כמה וכמה בקשה זאת)

 בברכה

החברים של מאיה המתפללים להחלמתה 

 

מייל זה נשלח אליכם ללא כוונה מסחרית כלשהי

ואנו מתנצלים מראש על ההפרעה והפגיעה בפרטיות

 

 

 

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]