libreplanet-pl
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Reforma Modelu Biznesowego Wolnego Oprogramowania wer. 1.2


From: Jacek Marcin Jaworski
Subject: Reforma Modelu Biznesowego Wolnego Oprogramowania wer. 1.2
Date: Thu, 19 Jan 2023 19:53:35 +0100

Reforma Modelu Biznesowego Wolnego Oprogramowania wer. 1.2
Autor: Jacek Marcin Jaworski, czyli Energo Koder Atlant
Miejsce: Pruszcz Gd.
Data utworzenia: 2023-01-17
Data ost. mod.: 2023-01-19

* Uzasadnienie Konieczności Przeprowadzenia Reformy Modelu Biznesowego Wolnego Oprogramowania:
   * Konieczność zarabiania na siebie. Okazuje się, że podstawowym wsk. poziomu czyjejś moralności jest po prostu odp. na pyt. "Czy zarabiasz na siebie?" i "Czy nikogo nie krzywdzisz?".
   * Obecny model biznesowy po prostu nie działa: wiele (większość?) firm w branży oraz wielu ludzi korzysta z wolnego oprogramowania bez jakiegokolwiek wkładu własnego - nie wspierają go nawet moralnie.
      Jest to czyste pasożytnictwo. A pasożytnictwo jest jedynym źródłem zła na Ziemi i we Wszechświecie. Jest to całkowite przeciwieństwo dobra: dobro wynika z wielu źródeł i można podążać przez życie wieloma dobrymi ścieżkami - natomiast zło wynika jedynie z pasożytnictwa i pasożytnictwo jest jedyną drogą zła - to wiadomo z Totalizmu opublikowanego przez prof. Jana Pająka z NZ.
   * Tolerowanie na sobie pasożytnictwa jest grzechem poświęcenia. Poświęcenie jest niemoralne - to też wiadomo z Totalizmu opublikowanego przez prof. Jana Pająka z NZ. Zaś poświęcenie twórców Wolnego Oprogramowania prowadzi do ich izolacji i wyzysku przez pasożyty.
      Pasożyty finalnie zawsze dążą do izolacji ofiary (w celu wyłączności na żerowanie) a następnie do śmierci żywiciela!
   * Gdy się nad tym pasożytnictwem zastanawiam, to dochodzę do wniosku, że jedynie osoby uczące się i szkoły są poza tym procederem. Dlatego należy im się specjalne wsparcie. Jednak zepsucie społeczne (demoralizacja) jest tak daleko posunięta, że nawet w odniesieniu do osób uczących się i szkół trzeba wprowadzić formalną kontrolę ich podejścia do wolnego oprogramowania. Gdy się tego zaniedba efekt ideologiczny będzie taki jak u uzurpatora bez prawka który wsiada do sam. os. który jedynie leje wahę i jeździ bez pojęcia jak to w ogóle jest możliwe, że sam. jedzie ani jakie są zasady ruchu i bezp. na drodze. To jest nie dopuszczalne, bo czyste szaleństwo!
   * Branie "Złotego Pieniążka" za uczciwą i solidną pracę nie jest niczym złym ani niczym niemoralnym.
   * Obecny dostęp do kodu źródłowego to fikcja. Wynika ona z faktu braku dostępnej dok. proj. Braku audytu projektów który by odp. na pyt. "Czy prog. jest prawidłowo zaprojektowany, zakodowany i udokumentowany?"
   * Brak możliwości wykupienia wsparcia użytkownika.
   * Braku możliwości wykupienia wsparcia dla programisty zainteresowanym adaptacją lub rozwojem danego prog.
   * Postępująca izolacja FSF: cytat z buiuletynu "Fall 2022" str. 7: "Free software is under constant atack, which is warning worth repeating.". To wynika z tego, że pasożyt izoluje ofiarę, czyli wolne oprogramowanie. To dlatego nawet nowości FSF nie są opisywane w formie artykułów. Np. o FSF słyszy się tylko w kontekście skandali w okół Pana Ryszarda oraz nowych wydań GNU gcc/g++ - a przecież podejmowanych problemów i projektów jest dużo więcej!.
      Dlatego z wypracowanego zysku należy jakiś procent przeznaczyć na promocję: TAK!!! Należy płacić za artykuły w popularnych serwisach specjalistycznych - i to nie musi być żadna propaganda, bo uczciwemu i solidnemu wystarczy samo przedstawienie faktów. Tak jak w przysłowiu: "Reklama dźwignią handlu!" - a przecież dostawca oprogramowania po za tym że musi umieć kodować, pownien umieć to sprzedać.
   * Materiały edukacyjne jakie miałem okazję poznać są b. słabe. Rzadko przetłumaczone. Często stare i nie pełne (np. "Securing Debian Manual" ost. zm. ma z 2017.04 czyli (dziś mamy 2023-01-17) z przed niemal 6 lat!!!).
   * Moim zdaniem brak własnej dystrybucji FSF to rodzaj hipokryzji, bo to jest najbardziej podstawowa sprawa. Tym bardziej jest to niezrozumiałe, że FSF obecnie na swoich serwerach udostępnia w pełni wolne dystrybucje.

* Rodzaje Wolnego Oprogramowania:

   Poziomy oprogramowania pod względem architektury:
   * Sys. op.;
   * Sterowniki do sys. op.;
   * Demony;
   * Programy nieuprzywilejowane.

   Podział oprogramowania i powiązanych usług pod wzg. dostępności:
   * Programy podstawowe (sys. op., sterowniki, demony);
   * Programy specjalistyczne w wer. podst. (demony i prog. nieuprzywilejowane);
   * Programy specjalistyczne w wer. pełnej (demony i prog. nieuprzywilejowane);
   * Aktualizacje;
   * Wsparcie użytkownika;
   * Wsparcie programisty;
   * Projekty na indywidualne zamówienie.

* Zobowiązania Dostawcy Wolnego Oprogramowania:
   * Regularny audyt kodu i działania wszystkich dostarczanych programów wg. jasnych, sprawdzalnych i powtarzalnych kryteriów:
      np. czytelność architektury, czytelność kodu, bezpieczeństwo, prywatność, wydajność, jakość instr. uż., jakość dok. proj., łatwość zrozumienia proj. i jego podatność na adaptację i rozszerzanie;
      UWAGA: Łatwość zrozumienia projektu powinna mówić jakie wykształcenie i jakie doświadczenie jest zalecane w celu jego pełnego zrozumienia.
   * Na podst. audytu: certyfikowanie wszystkich dostarczanych programów;
   * Załączanie certyfikatów do paczek wszystkich dostarczanych programów;
   * Publikowanie referencyjnego sys. op. Nie powinien on mieć dziesiątek tyś. pakietów. Powinien zawierać minimalną konieczną ilość pakietów ale nie mniej. Powinny być dostarczane po JEDNYM najlepszym prog. w danej kat. Aby stwierdzić który program jest najlepszy należy przeprowadzać audyty proj. oraz testy użyteczności.
      Oznacza to, że sys. op. powinien mieć:
      * Komplet dokumentacji: 
"Jakie były najważniejsze wydarzenia w historii ziemskiej komputeryzacji?",
"Jakie są najważniejsze koncepcje zastosowań współczesnych sys. komp.?", 
"Jakie są najważniejsze elementy współczesnych sys. komp.?",
"Jakie są najważniejsze koncepcje sieci IP/TCP?",
"Jakie są najważniejsze el. sys. op.?",
"Jakie są najważniejsze zasady bezp. i prywatności w zabawie i w pracy z komp.?",
"Jak dostosować swój sys. op.?",
"Jak zabezpieczyć własny sys. op.?".
      * Komplet narzędzi do łatwego przetwarzania tekstów (zarówno w lini komend jak i w trybie graficznym);
      * Komplet narzędzi do prac administracyjnych (w linii komend);
      * Komplet klientów sieciowych (zarówno w linii komend jak i w trybie graficznym);
      * Komplet narzędzi do tworzenia oprogramowania (zarówno w linii komend jak i w trybie graficznym);
      * Komplet narzędzi do przetwarzania najpopularniejszych plików multimedialnych (zarówno w linii komend jak i w trybie graficznym);
      * Komplet narzędzi do pracy biurowej w domu i w małej firmie (jednak bez programów księgowych i magazynowych);
      * Komplet podst. demonów sieciowych (DNS, NFS, Samba, WWW, FTP, poczta el., Torrent, TOR).
      * Możliwość instalacji opr. komercyjnego. Jednak nie może to być tak jak teraz z paczkami Snap i Flatpack gdzie deklarowany zakres dostępu do systemu i do danych użytkownika (manifest) jest tajny i narzucony przez dostawcę - jest to nie dopuszczalne!!!
Programy zewnętrznych dostawców muszą być podatne na pracę w piaskownicy takiej jak firejail, czyli pod pełną kontrolą użytkownika. Dlatego obecnie na sys. rodz. Debian/Ubuntu w grę wchodzą tylko paczki deb i appimage.
   * Aktualizacje, czyli dostarczanie poprawek błędów i łatek bezpieczeństwa przez czas wsparcia na zasadach komercyjnych:
      * Aktualizacje muszą gwarantować niezmienność programów i niezmienność API i ABI bibliotek. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie naprawy błędów i łatek bezpieczeństwa.
         Ten punkt wynika z faktu, że Ubuntu robi różne numery użytkownikom: Nawet w wer. LTS wesoło aktualizuje do najnowszych wer. Jajko Linuksa, Ognistego Lista, Grzmocącego Ptaka, a latem 2022 nawet zlinkowali ze wszystkimi programami KDE bibliotekę KWallet!
      * W Przypadku sys. op., jego sterowników i demonów aktualizacje powinny wychodzić przez min. 12 lat. Bo 10 lat to oczekiwany czas działania komp (tak uczono mnie w gdańskim Technikum Łączności w latach 1994-99);
      * W Przypadku prog. nieuprzywilejowanych aktualizacje powinny wychodzić przez min. 5 lat. 5 lat to standardowy czas życia produktu w branży el. (tak jest np. w warszawskiej firmie Posnet produkującej kasy i drukarki fiskalne dla której pracowałem w latach 2019-22).
   * Udostępnianie prog. podst. razem z kodem, instr. uż. i dok. proj. Na zasadzie gratisu;
   * Udostępnianie demonów w wer. podst. i prog. nieuprzywilejowanych w wer. podst., razem z kodem programu i instr. uż. Na zasadzie gratisu;
   * Udostępnianie demonów w wer. pełnej i prog. nieuprzywilejowanych w wer. pełnej, razem z kodem, instr. uż. i dok. proj., na zasadach komercyjnych;
   * Świadczenie wsparcia użytkownika na zasadach komercyjnych;
   * Świadczenie wsparcia programisty na zasadach komercyjnych;
   * Realizowanie proj. na indywidualne zamówienie na zasadach komercyjnych.

* Użytkownicy Wolnego Oprogramowania:
   * Użytkownicy nieuczący się;
   * Użytkownicy uczący się;
   * Użytkownicy biznesowi;
   * Szkoły;
   * Budżetówka z wyjątkiem szkół.

* Zasady Dostępu Do Wolnego Oprogramowania, Czyli Nowy Model Biznesowy:
   * Dostawca Wolnego Oprogramowania powinien być organizacją non-profit. Jednak nie oznacza to że powinien działać "po kosztach". Organizacja powinna mieć możliwość akumulacji kapitału w celach zapewnienia finansowania zespołów projektowych, środków na dotowanie uczciwych i solidnych poddostawców oprogramowania, rezerwy środków na wypadek kryzysu gosp., w celu dalszej poprawy jakości w swoich proj., w celu rozszerzania działalności na nowe obszary oraz do celów promocyjnych i ew. procesów, oraz do realizacji wszystkich pozostałych zadań i celów statutowych.
   * Wszyscy użytkownicy mają prawo do bezpłatnego pobrania plików z obrazami instalek z ref. sys. op. i bezpłatnej instalacji.
   * Wszyscy użytkownicy mają prawo do bezpłatnego pobrania kodów źródłowych prog. podst. razem z instr. uż. oraz z dok. proj.
   * Wszyscy użytkownicy mają prawo do bezpłatnego pobrania kodów źródłowych demonów w wer. podst. i prog. specjalistycznych w wer. podst. razem z instr. uż. (jednak bez kodu źródłowego pełnej wer. ani bez dok. proj. - to było by zarezerwowane dla klientów komercyjnych).
   * Pozostałe usługi są płatne z wyjątkami dla osób uczących się i szkół.
   * Odpłatność należy się za:
      * Aktualizacje oprogramowania (wszystkich pakietów dostarczanych w raz z dystrybucją);
      * Pełne wer. (o ile takie są) demonów i programów nieuprzywilejowanych - obejmuje to: paczkę z programem, insr. uż., kod źródłowy i dok. proj.(odpłatność dotyczy każdego programu z osobna);
      * Wsparcie użytkownika;
      * Wsparcie programisty;
      * Realizacji proj. na indywidualne zamówienie.
   * Użytkownicy nieuczący się: nie mają żadnych ulg;
   * Użytkownicy uczący to tacy którzy zapiszą się na formalny semestralny kurs mają prawo do 6 mieś. ulgi.
      Warunek otrzymania ulgi: przesłanie skanów dok.: potw. tożsamość, potw. zapisu na kurs i skan podpisanego formularza ze zobowiązaniem do ukończenia kursu pod rygorem konieczności zwrotu ulgi.
      Spełnienie tych war. powinno nastąpić przed rozp. roku szkolnego lub roku akademickiego (w zależności od tego czy to szkoła czy uczelnia).
      Po zakończeniu sem. oczekiwane byłoby przesłanie przez ucznia lub przez studenta skanu świadectwa w celu potwierdzenia wywiązania się z umowy.
      Gdy to nie nastąpi, w celu wyegzekwowania spłaty kar umownych, nie trzeba nawet wytaczać procesu sądowego - wystarczy odmowa dostępu do płatnych usług.
      Okolicznością usprawiedliwiającą nie dotrzymania zobowiązania ukończenia kursu jest przesłanie skanu opini lekarskiej lub innego dowodu "zadziałania siły wyższej" - te sprawy należy rozpatrywać indywidualnie i humanitarnie.
W każdym przypadku należy przy tym badać czy na porażkę, jaką było przerwanie nauki, miało wpływ oprogramowanie lub świadczone usługi przez dostawcę wolnego oprogramowania.
      Przesyłane skany dok. należy weryfikować (chociaż wyrywkowo).
      Uczący się mają nast. ulgi:
      * Zwolnienie z opłat za aktualizację oprogramowania;
      * Przysługuje im bezpłatnie jeden pakiet w wer. pełnej zgodny z ich kier. nauki - chodzi o to by wspierać uczących się w ich wybranej specjalizacji;
      * Przysługuje im bezpłatnie jeden pakiet w wer. pełenj z dowolnej innej dziedziny - chodzi o to by umożliwić uczącym się rozwój innych zainteresowań;
      * Uczący może zmienić wybrane pakiety w wer. pełnej w ciągu 1 mieś. obowiązywania ulgi.
   * Użytkownicy biznesowi: nie mają żadnych ulg;
   * Szkoły to jednostki realizujące naukę w trybie min. semestralnym. Należy się im nast. ulga:
      * Zwolnienie z opłat za aktualizację oprogramowania. Pod warunkiem:
         Wprowadzenia przedmiotu na wszystkich nauczanych kier na temat ideologii wolnego oprogramowania, podst. koncepcji bezpieczeństwa i prywatności w trakcie używania sys. komp. w sieci komp. oraz podst. koncepcji programistycznych.
         W wymiarze min. jedno semestralnego kursu w trybie dziennym i wieczorowym: min. 2 godz. na tydzień lub w trybie zaocznym: min. 2 godz. co 2 tygodnie;
         Program nauczania na tym przedmiocie powinien zostać wstępnie zaproponowany przez dostawcę wolnego oprogramowania, a następnie przetworzony w danej szkole tak by dostosować go do lokalnych warunków i poziomu kształcenia, finalnie ten program powinien zostać zatw. przez dostawcę wolnego oprogramowania. Spełnienie tych war. powinno nastąpić przed rozp. roku szkolnego lub roku akademickiego (w zależności od tego czy to szkoła czy uczelnia).
   * Budżetówka z wyjątkiem szkół: nie ma żadnych ulg;


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]