libreplanet-se
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Libreplanet-se] Wordpress.com is probably becoming evil


From: Martin
Subject: [Libreplanet-se] Wordpress.com is probably becoming evil
Date: Tue, 07 Aug 2018 16:37:44 +0000

Svenska:
Möjligheten att skapa fria webbsidor har tagits bort från mitt 
Wordpress.com-konto. Detta insåg jag när min webbsida plötsligt stängdes ned 
utan förvarning eller specifik evident anledning och jag behövde starta om den. 
Den dolda agendan kan vara att registrera personer för storebror genom 
icke-anonym transaktion. Har någon här en bra lösning på detta problem? Finns 
det ett bättre gratis bloggsystem, fritt från storebror, där ute?

English:
The possibility to create free web-pages has been removed from my 
Wordpress.com-account. This I realized when my web-page suddenly was closed 
down without warning or specific evident reason and I needed to restart it. The 
hidden agenda might be to register people for big brother through non-anonymous 
transaction. Does anyone here have a good solution to this problem? Is there a 
better free blog-system, free from big brother, out there?

Sent with ProtonMail Secure Email.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]