ser-main
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Ser-main] RE: Moj login


From: Artur Skura
Subject: [Ser-main] RE: Moj login
Date: 21 Nov 2002 11:42:52 -0000

From: "Artur Skura" <address@hidden>
To: "Kacper Kruszewski" <address@hidden>, "'Artur Skura'"
<address@hidden>, <address@hidden>
X-From: address@hidden Thu Nov 21 12:39:46 2002
Subject: RE: Moj login
Date: 21 Nov 2002 11:39:43 -0000

> > witam.
> > 
> > Artur, jestes zapisany na address@hidden ?
> 
> nie, nawet nie mialem kiedy -- zaraz sprobuje to zrobic

Gotowe -- proponuje reszte prowadzic na liscie.

Pozdrowienia,
Artur
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]