ser-main
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Ser-main] Re: Elektroniczny dzienniczek


From: Artur Skura
Subject: [Ser-main] Re: Elektroniczny dzienniczek
Date: 22 Nov 2002 13:12:06 -0000

From: Rafał Spychała <address@hidden>
To: Artur Skura <address@hidden>
X-From: address@hidden Fri Nov 22 14:00:16 2002
Subject: Elektroniczny dzienniczek
Date: 22 Nov 2002 14:03:14 +0100

> Szanowny Panie Arturze 
> Jestem zainteresowany Państwa propozycją dzienniczka ale na zasadzie
> korzystnia i wpisywania ocen. 
> Tylko mam dwa pytania: 
> 1. czy dziennik byłby założony na serwerze 7bulls? 
> 2 czy na naszym szkolnym? Szkoła nasza nie ma stałego łącza z
> internetem. 

Problem w tym, że całą idea dzienniczka polega na tym, że jest
dostępny cały czas przez Internet (głównie dla rodziców).

W Państwa wypadku można by spróbować znaleźć sponsora, który zgodziłby
się na hosting WWW i bazy dla szkoły. Myślę, że da się zrobić.
Najpierw jednak musimy zakończyć prace związane z przygotowaniem
dzienniczka do rozpowszechniania.

Z pozdrowieniami,
Artur Skura
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]