ser-main
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Ser-main] kto i gdzie


From: Artur Skura
Subject: Re: [Ser-main] kto i gdzie
Date: Fri, 22 Nov 2002 21:24:42 +0100
User-agent: Mutt/1.4i

On Fri, Nov 22, 2002 at 06:24:11PM +0100, Kacper Kruszewski wrote:
> ostatnio wprowadzal zmiany w kodzie?
> bo ja bym mogl teraz troche podlubac ale nie wiem
> w czym;)

w CVS! :)

> CVS na sawannie byl tykany 3 dni temu.

To znaczy że pewnie nikt nic nie ruszał ;)

Pozdrowienia,
Artur
--
http://www.amnesty.org.pl
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]