ser-main
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[SER-main] lista


From: Kacper Kruszewski
Subject: [SER-main] lista
Date: Tue, 26 Nov 2002 02:00:15 +0100

ello.

pozwolilem sobie bez pytania zmienic 
Reply-To: na address@hidden
jesli wam nei pasuje to wrocmy z ustawieniami, 
ale mi duzo wygodniej jest bo jednak zwykle
chce tu odpowiadac na liste a nie autorowi...

GHOST-- 

=================
Kacper Kruszewski 
K&B Communication
+48 601 529969
+48 58 511 9600
address@hidden 

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]