ser-main
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: [SER-main] CVS


From: Kacper Kruszewski
Subject: RE: [SER-main] CVS
Date: Wed, 27 Nov 2002 21:26:46 +0100

> cvs -d $CVSROOT ci -m "zmiana" nazwa_pliku
a co jezeli zmienilem cosik w calym katalogu?
zalozmy po kilka znakow w kazdym pliku?

wtedy robie cvs -d $CVSROOT ci -m "zmiana" nazwa_katalogu/

czy jak?
i co wtedy sie "wydarzy"?
CVS skopjuje to co ja zmienilem i zapisze gdzes tam "histrie moich
zmian"
czy jak?

sorry, ale musisz odjasnic ciemnogordowi Arturze.


KK

--

=================
Kacper Kruszewski
K&B Communication
+48 601 529969
+48 58 511 9600
address@hidden


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]