ser-main
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [SER-main] CVS


From: Artur Skura
Subject: Re: [SER-main] CVS
Date: Thu, 28 Nov 2002 09:42:50 +0100
User-agent: Mutt/1.4i

On Thu, Nov 28, 2002 at 07:20:30AM +0100, Artur Skura wrote:
> On Wed, Nov 27, 2002 at 09:26:46PM +0100, Kacper Kruszewski wrote:
> > > cvs -d $CVSROOT ci -m "zmiana" nazwa_pliku
> > a co jezeli zmienilem cosik w calym katalogu?
> > zalozmy po kilka znakow w kazdym pliku?

Acha, jesli wczoraj cos zmieniales, to to dzisiaj commitnalem, 
teraz juz wiesz jak :)

Pozdrowienia,
Artur
--
http://www.amnesty.org.pl
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]