ser-main
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[SER-main] total offtopic


From: Maks Kusmierek
Subject: [SER-main] total offtopic
Date: Wed, 04 Dec 2002 20:23:05 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko/20020826

Do Artura glownie:
Jakie powiazania sa 7bulls.com z more7.com ?
Oni prezentuja swoj produkt Edu jako komercyjna aplikacje i czy maja jakies do niego prawo?
Kto jest uznawany za autora SER(czy edu)?
Tj wiemy ze jest to na GPLu ale czy oni moga sie czegos domagac z naszej strony?

pozdro
max

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]