ser-main
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [SER-main] witam ponownie!


From: Artur Skura
Subject: Re: [SER-main] witam ponownie!
Date: Thu, 13 Mar 2003 22:49:46 +0100
User-agent: Mutt/1.5.3i

On Thu, Mar 13, 2003 at 09:05:13PM +0100, Kacper Kruszewski wrote:
> IMHO, lepiej zebyscie poswiecili ten czas na cosik innego...

OK, do tego nie musisz nas namawiać, Janosik czeka ;)
Ale gdyby trzeba było coś pomóc, albo mielibyście
jakieś releasy, to daj znać :)

Pozdrowienia,
Artur
--
http://www.amnesty.org.pl
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]