wesnoth-wiki-changes
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-wiki-changes] PolishTranslation


From: wiki
Subject: [Wesnoth-wiki-changes] PolishTranslation
Date: Tue, 7 Dec 2004 16:09 +0100

UserAgent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.54  [en]
IP: 217.116.100.249
URI: http://wesnoth.slack.it/?PolishTranslation
 - - - - -
Index: PolishTranslation
===================================================================
RCS file: /home/wesnoth/cvsroot/wikiroot/PolishTranslation,v
retrieving revision 1.25
diff -u -r1.25 PolishTranslation
--- PolishTranslation   6 Dec 2004 18:00:51 -0000       1.25
+++ PolishTranslation   7 Dec 2004 15:09:10 -0000
@@ -61,7 +61,8 @@
 {tylko rodzaj żeński})->Elvish Sylph(//Elfowa sylfida// {tylko rodzaj 
żeński})
 
 (nie ma słowa magiczka - silvermane)
-(usunąłem. Czy elfowa sylfida to nie oksymoron? Elfy to elfy, sylfy to 
sylfy.Co prawda tak już jest w wersji angielskiej)
+(usunąłem. Czy elfowa sylfida to nie oksymoron? Elfy to elfy, sylfy to 
sylfy.Co prawda tak już jest w wersji
+angielskiej)
 
 ||Ogry||
 
@@ -111,4 +112,9 @@
 Następni (po elfach) będą nieumarli.
 
 Paweł Stradomski.
+
+(silvermane - mój sprzeciw i tak nie ma znaczenia, zresztą tłumaczenie 
delikatnie mówiąc zwisa mi, bo i tak we wszystkie
+gry (o ile to możliwe) gram po angielsku - język polski może brzmiał 
pięknie w ustach wieszczów, ale opisywanie nim
+światów fantasy przypomina zgrzytanie nożem po szkle.)
+
 
--------------------------------------------------------------------------------------------


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]