wesnoth-wiki-changes
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-wiki-changes] PolishTranslation


From: wiki
Subject: [Wesnoth-wiki-changes] PolishTranslation
Date: Thu, 9 Dec 2004 11:32 +0100

UserAgent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
IP: 213.25.236.138
URI: http://wesnoth.slack.it/?PolishTranslation
 - - - - -
Index: PolishTranslation
===================================================================
RCS file: /home/wesnoth/cvsroot/wikiroot/PolishTranslation,v
retrieving revision 1.26
diff -u -r1.26 PolishTranslation
--- PolishTranslation   7 Dec 2004 15:09:10 -0000       1.26
+++ PolishTranslation   9 Dec 2004 10:32:13 -0000
@@ -113,8 +113,9 @@
 
 Paweł Stradomski.
 
-(silvermane - mój sprzeciw i tak nie ma znaczenia, zresztą tłumaczenie 
delikatnie mówiąc zwisa mi, bo i tak we wszystkie
+(silvermane - mój sprzeciw i tak nie ma znaczenia, zresztą tłumaczenie 
delikatnie mówiąc zwisa mi, bo i tak we
+wszystkie
 gry (o ile to możliwe) gram po angielsku - język polski może brzmiał 
pięknie w ustach wieszczów, ale opisywanie nim
-światów fantasy przypomina zgrzytanie nożem po szkle.)
+światów fantasy przypomina zgrzytanie nożem po szkle.) (Nietety, z tym się 
muszę zgodzić, piter)
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]