wesnoth-wiki-changes
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-wiki-changes] PolishTranslation


From: wiki
Subject: [Wesnoth-wiki-changes] PolishTranslation
Date: Tue, 14 Dec 2004 19:29 +0100

UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041213 
Firefox/1.0
IP: 81.21.203.33
URI: http://wesnoth.slack.it/?PolishTranslation
 - - - - -
Index: PolishTranslation
===================================================================
RCS file: /home/wesnoth/cvsroot/wikiroot/PolishTranslation,v
retrieving revision 1.29
diff -u -r1.29 PolishTranslation
--- PolishTranslation  9 Dec 2004 11:49:29 -0000    1.29
+++ PolishTranslation  14 Dec 2004 18:29:52 -0000
@@ -76,6 +76,14 @@
 Trollowe szczenię -> Troll -> Troll wojownik
              -> Troll skałomiot
 ->//Trollowy bohater ???// -> //Wielki Troll//
+
+||Nieumarli||
+
+Dark Adept (Adept ciemności) -> Necromancer (Nekromanta) -> Lich (Licz)
+
+Ghost (//Duch//)-> Wraith (//Upiór//)-> Spectre (Widmo)
+        -> Shadow (Cień) -> Nightgaunt (//Zjawa//)
+
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Nie wiem czy zamiast elficki/elficka nie brzmiałoby lepiej elfi/elfia lub 
elfowy/elfowa (np.Elfowa Pani brzmi
 ciekawiej stylistycznie).


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]