www-hr-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-hr-lista] u vezi liste


From: Martina
Subject: [www-hr-lista] u vezi liste
Date: Sat, 08 Jun 2013 10:45:27 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:17.0) Gecko/20130510 Thunderbird/17.0.6

Imate li uključenu potvrdu slanja poruke na listu?

Ako mislite da vam se ne šalju sve poruke, uključite si potvrdu slanja.
Ako i dalje ne prolaze sve poruke, javite mi, imam uključeno da sve filtrirane ili odbijene poruke stižu meni.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]