www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Www-pl-discuss] tłumaczenie do recenzji


From: Jan Owoc
Subject: [Www-pl-discuss] tłumaczenie do recenzji
Date: Wed, 12 May 2010 10:18:33 +0200

Witam na nowej liście ;-)

Uważam, że mimo iż lider może (jest w stanie) umieszczać pliki bez
recenzji, nie powinien. Przesyłam plik do recenzji.

Czy ktoś może przejrzeć moje tłumaczenie i zasugerować poprawki z
"polskawego" na "polski"?

Dziękuję i pozdrawiam,

Janek

Attachment: public-domain-manifesto.pl.po
Description: Binary data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]