www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] [gnu-ptt] tłumaczenie do rec enzji: [software/devel.htm


From: Daniel Oźminkowski
Subject: [www-pl-discuss] [gnu-ptt] tłumaczenie do rec enzji: [software/devel.html]
Date: Mon, 17 May 2010 21:29:03 +0200

Witam,

przetłumaczyłem i sprawdziłem dla pewności, ale jakieś błędy mogły się jeszcze wkraść. Będę wdzięczny zwłaszcza za uwagi dotyczące terminów technicznych:
Pozdrawiam,
Daniel

Attachment: devel.pl.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]