www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] tłumaczenie: http://www.gn u.org/gnu/gnu-users-never-he


From: Michał Walenciak
Subject: [www-pl-discuss] tłumaczenie: http://www.gn u.org/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
Date: Tue, 18 May 2010 18:18:16 +0200
User-agent: KMail/1.13.2 (Linux/2.6.33.3-kicer; KDE/4.4.2; x86_64; ; )

Tłumaczenie

starałem się, nie bijcie ;) jak dla mnie text był zbyt humanistyczny stąd 
podejrzewam bedzie wiele zastrzeżen ;)

pozdrawiam
-- 
Michał Walenciak
Kicer86 at gmail dot com
http://kicer.elsat.net.pl    
gg: 3729519

Attachment: gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]