www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Zmiany zasad pracy?


From: Paweł Różański
Subject: [www-pl-discuss] Zmiany zasad pracy?
Date: Tue, 18 May 2010 19:41:33 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.9) Gecko/20100411 Icedove/3.0.4

Witam.
Czy zmieniły się zasady tłumaczeń? Bo widzę, że na wiki opis do CSV jest nowy, stary zniknął, ale jeśli mamy commitować bezpośrednio do CVS, to co ze sprawdzaniem?

Czy dałoby radę ustawić domyślne Reply-To na listę, przynajmniej dla address@hidden Teraz po "Reply" domyślnie odpowiada na priv do autora listu.

Pozdrawiam,
Paweł
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]