www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Re: tłumaczenie do recenzji [free-sw]


From: Mariusz Libera
Subject: [www-pl-discuss] Re: tłumaczenie do recenzji [free-sw]
Date: Wed, 19 May 2010 14:12:02 +0200

+ poprawki by Tomasz
+ ujednolicenie wg tego co na wiki
+ cudzysłowy wg sugestii Jana


W dniu 13 maja 2010 10:13 użytkownik Mariusz Libera <address@hidden> napisał:
A oto i załącznik :)

Attachment: free-sw.pl.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]