www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Istniejące stare tłumaczeni a bez plików po


From: Daniel Oźminkowski
Subject: [www-pl-discuss] Istniejące stare tłumaczeni a bez plików po
Date: Sat, 29 May 2010 01:52:14 +0200

Witam,

zabrałem się dzisiaj z zapałem za tłumaczenie artykułu. Byłem już w 3/4 kiedy zauważyłem, że istnieje stare tłumaczenie. :] Wybrałem artykuł z wiki, który był zaznaczony jako "do tłumaczenie" i nie miał wzmianki "istnieje stare tłumaczenie". Co więcej w naszym roboczym repozytorium nie ma pliku po odpowiadającemu tej stronie. Jest za to pot - zabrałem się więc ochoczo za pisanie. Po jakimś czasie zauważyłem, że istnieje polskie tłumaczenie tej strony (konkretnie copyleft/copyleft.pl.html). Sprawdzajcie zatem czy na pewno nie ma starego tłumaczenia. Mam nadzieję, że tworzenie plików po ze starych tłumaczeń jest też przydatne? Zauważyłem, że kilka informacji przybyło, trochę ubyło, więc postarałem się w miarę uaktualnić.

BTW Czy jest do tego jakiś automat? Może ja niepotrzebnie się męczę ręcznie?

Pozdrawiam,
Daniel

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]