www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Istniejące stare tłumaczenia bez plików po


From: Jan Owoc
Subject: Re: [www-pl-discuss] Istniejące stare tłumaczenia bez plików po
Date: Sat, 29 May 2010 19:32:56 +0200

> Czyli po prostu mam poczekać aż mój plik pl.po będzie miał status Patched w
> CVS?

Możesz robić jak uważasz. Jeśli wyjdzie coś źle, to wymyślimy lepszą
(zestandaryzowaną) metodę.

Ja bym to zrobił tak:
- przetłumacz bieżącą wersję
- sprawdź czy jest nowy pot; uaktualnij sam jeśli konieczne
- prześlij recenzentom tłumaczenie, aktualne w momencie przesyłania
- recenzenci tylko recenzują Twoje obecne tłumaczenie ignorując to, że
oryginał mógł się zmienić
- wysyłamy (potencjalnie przedawnione) tłumaczenie na serwery gnu
- dzień później dostajemy (ew) aktualizację z oznaczeniami "fuzzy" -
na to mamy procedury (opisane na wiki)

Pozdrawiam,

Janekreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]