www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Idiom "had the last laugh".


From: Tomasz Kozłowski
Subject: Re: [www-pl-discuss] Idiom "had the last laugh".
Date: Sun, 22 Jan 2012 18:21:02 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; pl; rv:1.9.2.24) Gecko/20111108 Thunderbird/3.1.16

W dniu 22.01.2012 17:53, Paweł Różański napisał:

However, the word "open" had the last laugh: freedom to redistribute was
subsequently dropped from that campaign.

Zwykle ten idiom oznacza "śmiać się jako ostatni", ale podejrzewam, że w tym konkretnym kontekście najlepiej jest chyba przełożyć to jako: "Ostatecznie okazało się jednak, że moje przeczucia sprawdziły się" lub coś podobnego: w zdaniu poprzedzającym ten zwrot RMS pisze bowiem: "I signed that declaration, despite my distaste for the word "open", because the substance of the position was right."

Powodzenia!
--
Tomasz Kozłowski | [[user:odder]]
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]