www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Idiom "had the last laugh".


From: Paweł Różański
Subject: Re: [www-pl-discuss] Idiom "had the last laugh".
Date: Mon, 23 Jan 2012 07:39:42 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.16) Gecko/20111110 Icedove/3.0.11

On 22.01.2012 19:56, Jan Owoc wrote:
2012/1/22 Tomasz Kozłowski<address@hidden>:
W dniu 22.01.2012 17:53, Paweł Różański napisał:

However, the word "open" had the last laugh: freedom to redistribute was
subsequently dropped from that campaign.

Zwykle ten idiom oznacza "śmiać się jako ostatni", ale podejrzewam, że w tym
konkretnym kontekście najlepiej jest chyba przełożyć to jako: "Ostatecznie
okazało się jednak, że moje przeczucia sprawdziły się" lub coś podobnego: w
zdaniu poprzedzającym ten zwrot RMS pisze bowiem: "I signed that
declaration, despite my distaste for the word "open", because the substance
of the position was right."

W pierwszej chwili się zgadzałem z Tobą, Tomaszu, bo "who laughs last,
laughs hardest" = to, co pisałeś. Ale nie byłem w stanie tego ułożyć w
zdanie, więć sięgnąłem do słownika:
"to have the last laugh (over sb)" = "triumfować (nad kimś)"

Więc to zdanie przetłumaczyłbym:
Jednakże słowo "open" tryumfowało: wolność rozpowszechniania została
później pominięta z tej akcji.

Co myślicie?

No właśnie nie mogę uchwycić sensu - w jaki sposób słowo "open" tryumfowało, skoro wolność rozpowszechniania została usunięta?

Pozdrawiam,
Pawełreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]