www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Idiom "had the last laugh".


From: Jan Owoc
Subject: Re: [www-pl-discuss] Idiom "had the last laugh".
Date: Sun, 22 Jan 2012 23:53:44 -0700

2012/1/22 Paweł Różański <address@hidden>:
> On 22.01.2012 19:56, Jan Owoc wrote:
>>> W dniu 22.01.2012 17:53, Paweł Różański napisał:
>>>> However, the word "open" had the last laugh: freedom to redistribute was
>>>> subsequently dropped from that campaign.
>>
>> "to have the last laugh (over sb)" = "triumfować (nad kimś)"
>>
>> Więc to zdanie przetłumaczyłbym:
>> Jednakże słowo "open" tryumfowało: wolność rozpowszechniania została
>> później pominięta z tej akcji.
>
> No właśnie nie mogę uchwycić sensu - w jaki sposób słowo "open" tryumfowało,
> skoro wolność rozpowszechniania została usunięta?

Sens tego, co chciał powiedzieć jest taki:
"Byłem przeciwny temu, że było używane słowo 'open', ponieważ to nie
to samo co 'freely distributable'. W oryginalnym oświadczeniu było o
tym, że ma być wolność rozpowszechniania, więc podpisałem
oświadczenie. Z czasem, zostało po prostu jako 'open access', gdzie
znaczenie słowa 'open' znaczyło wyłącznie 'wolny dostęp'. Słowo 'open'
wróciło nas ugryźć gdy wolność rozpowszechniania została usunięta z
akcji."

Czy można to ująć bardziej zwięźle, ale zachowując sens?

Pozdrawiam,
Janekreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]