bug-gnu-pspp
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

PSPP-BUG: Re: [bug #30015] Insert variables / Insert cases


From: Fredrik Clementz
Subject: PSPP-BUG: Re: [bug #30015] Insert variables / Insert cases
Date: Mon, 31 May 2010 23:29:43 +0200

I'm on windows running 0.7.4-g360654

Close it if it's available in the next release then and we'll forget about this one.

Cheers,

F

On Mon, May 31, 2010 at 10:06 PM, John Darrington <address@hidden> wrote:

Follow-up Comment #1, bug #30015 (project pspp):

These items seem to be present in the latest master (v 0.7.5)
What version are you using?!


   _______________________________________________________

Reply to this item at:

 <http://savannah.gnu.org/bugs/?30015>

_______________________________________________
 Message sent via/by Savannah
 http://savannah.gnu.org/
--
Fredrik Clementz

Reflect AB
Bryggargatan 6a
111 21 Stockholm

Direkt: 08 - 412 26 94
Fax: 0708 - 27 79 37
Mobil: 0709 - 99 52 36

E-mail: address@hidden
Url: www.reflect.se

Om Reflect
Reflect är ett undersökningsföretag specialiserat på kvantitativa undersökningar. Med undersökningar som verktyg lär vi företag att förstå sina marknader, sin organisation och omvärld. Undersökningarna som genomförs tillsammans med Reflect avser fungera som en språngbräda inför framtiden. Vi levererar beslutsunderlag som snabbt skall kunna användas för att öka utväxlingen i företag och organisationer


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]