bug-gnu-pspp
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

PSPP-BUG: Re: [bug #30016] Save output


From: Fredrik Clementz
Subject: PSPP-BUG: Re: [bug #30016] Save output
Date: Mon, 31 May 2010 23:31:37 +0200

Or "Open" rather than "Load" even. So both should obviously be implemented. Not to mention "Print" which is not available neither, At least not on Windows.


On Mon, May 31, 2010 at 10:08 PM, John Darrington <address@hidden> wrote:

Update of bug #30016 (project pspp):

               Severity:             5 - Average => 1 - Wishlist

   _______________________________________________________

Follow-up Comment #1:

"Save" is not useful unless there is a corresponding "Load".


   _______________________________________________________

Reply to this item at:

 <http://savannah.gnu.org/bugs/?30016>

_______________________________________________
 Message sent via/by Savannah
 http://savannah.gnu.org/
--
Fredrik Clementz

Reflect AB
Bryggargatan 6a
111 21 Stockholm

Direkt: 08 - 412 26 94
Fax: 0708 - 27 79 37
Mobil: 0709 - 99 52 36

E-mail: address@hidden
Url: www.reflect.se

Om Reflect
Reflect är ett undersökningsföretag specialiserat på kvantitativa undersökningar. Med undersökningar som verktyg lär vi företag att förstå sina marknader, sin organisation och omvärld. Undersökningarna som genomförs tillsammans med Reflect avser fungera som en språngbräda inför framtiden. Vi levererar beslutsunderlag som snabbt skall kunna användas för att öka utväxlingen i företag och organisationer


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]