ser-main
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [SER-main] CVS


From: Artur Skura
Subject: Re: [SER-main] CVS
Date: Wed, 27 Nov 2002 09:57:02 +0100
User-agent: Mutt/1.4i

On Wed, Nov 27, 2002 at 09:09:13AM +0100, Kacper Kruszewski wrote:
> proponuje przynajmniej phplib skasowac i budziet OK.

ja chyba nie mysle dzis w ogole ;)
zaraz wykasuje

Pozdrowienia,
Artur
--
http://www.amnesty.org.pl
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]