www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] test


From: Michał Walenciak
Subject: [www-pl-discuss] test
Date: Sun, 23 May 2010 08:09:21 +0200
User-agent: KMail/1.13.2 (Linux/2.6.33.3-kicer; KDE/4.4.2; x86_64; ; )

Heja,

chcialem sie tylko upewniec: na grupie nastała cisza czy ja coś sknocilem w 
konfigurowaniu klienta poczty ?:>

pozdro
-- 
Michał Walenciak
Kicer86 at gmail dot com
http://kicer.elsat.net.pl    
gg: 3729519reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]