www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Aktualizacja pliku pot


From: Daniel Oźminkowski
Subject: [www-pl-discuss] Aktualizacja pliku pot
Date: Fri, 28 May 2010 20:37:28 +0200

Witam,
albo zdarzyła się, albo dopiero zdarzy Wam się sytuacja, że zmieni się plik pot strony, którą tłumaczyliście. Właśnie zdarzyło mi się to z jednym z plików. Wydaje mi się, że nikt jeszcze nie napisał co należy zrobić w takim wypadku. Do zaktualizowania pliku po służy komenda:

msgmerge --update ./nazwa_pliku.pl.po ./nazwa_pliku.pot

Więcej informacji o komendzie tutaj:
http://www.gnu.org/software/gettext/manual/gettext.html#msgmerge-Invocation 
Teraz zauważyłem, że Virtaal ma opcję "Aktualizuj z szablonu...", przypuszczam, że to to samo wywołanie komendy. W każdym razie rezultat jest taki, że plik po zostaje zaktualizowany, a zmienione fragmenty oznaczone jako fuzzy. Trzeba je przetłumaczyć i odznaczyć "fuzzy" (co dzieje się w niektórych edytorach automatycznie).

Pozdrawiam,
Daniel

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]