www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Istniejące stare tłumaczenia bez plików po


From: Jan Owoc
Subject: Re: [www-pl-discuss] Istniejące stare tłumaczenia bez plików po
Date: Sat, 29 May 2010 14:29:57 +0200

W dniu 29 maja 2010 01:52 użytkownik Daniel Oźminkowski
<address@hidden> napisał:
> zabrałem się dzisiaj z zapałem za tłumaczenie artykułu. Byłem już w 3/4
> kiedy zauważyłem, że istnieje stare tłumaczenie. :] Wybrałem artykuł z wiki,
> który był zaznaczony jako "do tłumaczenie" i nie miał wzmianki "istnieje
> stare tłumaczenie". Co więcej w naszym roboczym repozytorium nie ma pliku po
> odpowiadającemu tej stronie. Jest za to pot - zabrałem się więc ochoczo za
> pisanie.

Przepraszam, nie miałem czasu wszystkich artykułów przejrzeć pod
kontem starych polskich tłumaczeń (i dopisać do wiki). Jeśli było/jest
"stare" tłumaczenie, to ono jest sprzed czasów .po i .pot - istnieje
tylko tylko ten plik html.


> BTW Czy jest do tego jakiś automat? Może ja niepotrzebnie się męczę ręcznie?

Jest automat, który tworzy pliki .pot na podstawie angielskich plików
html. Nie wiadomo mi o automacie, który by porównał polski plik html z
angielskim .pot i stworzył .po. Nie wiem czy coś takiego jest możliwe
(GoogleTranslate+diff?). Ja po prostu robię "kopiuj" "wklej" akapitów.


P.S. Jeśli chodzi o aktualizacje angielskich artykułów, to się to
czasami zdarza. Po umieszczeniu pliku .pl.po na serwerze gnu ze
"starym" tłumaczeniem, po kilku(nastu) godzinach samo wróci na
repozytorium www-pl zaktualizowane i "fuzzy" w miejscach ze zmianami.

Pozdrawiam,

Janekreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]