bug-gnu-pspp
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

PSPP-BUG: Error each time I open this file; PSPP often crashes to black


From: Hendrik Delagrange
Subject: PSPP-BUG: Error each time I open this file; PSPP often crashes to black screen (computer off)
Date: Fri, 13 Jan 2012 18:42:06 +0100

GET FILE="C:\Users\Hendrik\Documents\Dropbox\SERV\IOA
\Hendrik_IOA_2011_allbtw_005.SAV".

waarschuwing: `C:\Users\Hendrik\Documents\Dropbox\SERV\IOA
\Hendrik_IOA_2011_allbtw_005.SAV' nabij offset 0x1a8b8: Niet-herkend type 7,
subtype 10.  Stuur s.v.p. een kopie van dit bestand en de syntax waarmee het is
aangemaakt naar address@hidden

Attachment: Hendrik_IOA_2011_allbtw_005.SAV
Description: Binary data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]