www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Idiom "had the last laugh".


From: Jan Owoc
Subject: Re: [www-pl-discuss] Idiom "had the last laugh".
Date: Sun, 22 Jan 2012 11:56:02 -0700

2012/1/22 Tomasz Kozłowski <address@hidden>:
> W dniu 22.01.2012 17:53, Paweł Różański napisał:
>
>> However, the word "open" had the last laugh: freedom to redistribute was
>> subsequently dropped from that campaign.
>
> Zwykle ten idiom oznacza "śmiać się jako ostatni", ale podejrzewam, że w tym
> konkretnym kontekście najlepiej jest chyba przełożyć to jako: "Ostatecznie
> okazało się jednak, że moje przeczucia sprawdziły się" lub coś podobnego: w
> zdaniu poprzedzającym ten zwrot RMS pisze bowiem: "I signed that
> declaration, despite my distaste for the word "open", because the substance
> of the position was right."

W pierwszej chwili się zgadzałem z Tobą, Tomaszu, bo "who laughs last,
laughs hardest" = to, co pisałeś. Ale nie byłem w stanie tego ułożyć w
zdanie, więć sięgnąłem do słownika:
"to have the last laugh (over sb)" = "triumfować (nad kimś)"

Więc to zdanie przetłumaczyłbym:
Jednakże słowo "open" tryumfowało: wolność rozpowszechniania została
później pominięta z tej akcji.

Co myślicie?

Janekreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]