www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Www-pl-discuss] tłumaczenie do recenzji [free- sw]


From: Tomasz W . Kozłowski
Subject: Re: [Www-pl-discuss] tłumaczenie do recenzji [free- sw]
Date: Thu, 13 May 2010 20:16:14 +0200

Ajć, przepraszam za podwójny załącznik.
Jeszcze raz, tym razem mam nadzieję prawidłowo ;)


-- 
Tomasz W. Kozłowski

Attachment: free-sw.pl.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]